Školy zapojené do TIMSS 2015 obdržely školní zprávy


14.03.2016

Ještě před tím, než budou v listopadu 2016 zveřejněna zjištění z TIMSS 2015 prostřednictvím mezinárodní zprávy a národní zprávy s komentovanými výsledky, obdržely všechny školy zapojené za Českou republiku do hlavního sběru dat školní zprávy s předběžnými výsledky.

Školní zpráva informuje o průměrné úspěšnosti školy a jednotlivých tříd a poskytnuté údaje mohou školám naznačit, jak si v matematice a v přírodovědě vedli testovaní žáci ve srovnání se žáky z jiných českých škol zapojených do šetření. Protože se jedná o výsledky předběžné, je třeba k posuzování dosažených hodnot přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Školní zpráva neobsahuje mezinárodní srovnání, protože zatím není k dispozici. 

Ukázková školní zpráva k hlavnímu sběru dat šetření TIMSS 2015 ( 2,5 MB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2016 Česká školní inspekce