Česká školní inspekce nabízí školám přehledné reporty


11.05.2017

Česká školní inspekce v rámci metodické podpory škol směřující ke zvyšování kvality vzdělávání a s důrazem na podporu propojování externího hodnocenívlastním hodnocením školy nově nabízí mateřským, základním a středním školám k využití tiskové sestavyreporty, které poskytují detailnější přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávánídané škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé České republiky. S účinností k 11. květnu 2017 tak mají mateřské, základní a střední školy v informačním systému České školní inspekce InspIS DATA k dispozici následující sadu reportů:

Kriteriální hodnocení školy (MŠ, ZŠ, SŠ)


Report poskytuje informace o výsledcích hodnocení školy v jednotlivých kritériích hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vycházejících z modelu tzv. kvalitní školy a také srovnání se souhrnným hodnocením škol stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR.

Obr. 1:       Ukázka části reportu prezentujícího kriteriální hodnocení
obr1.png

Materiální a prostorové podmínky školy (MŠ, ZŠ, SŠ)


Report poskytuje informace o tom, zda a do jaké míry umožňují materiální a prostorové podmínky naplňovat cíle vzdělávání stanovené ve školním vzdělávacím programu dané školy, a nabízí také srovnání se situací škol stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR.
 

Porušení předpisů (MŠ, ZŠ, SŠ)


Report poskytuje informace o porušení vybraných právních předpisů ve  vymezených oblastech ze strany školy a také srovnání četností porušení daných předpisů ve školách stejného druhu v rámci příslušného kraje i celé ČR.
 

Výsledky testování prováděného Českou školní inspekcí


Report poskytuje informace o rozložení výsledků žáků v jednotlivých testováních prováděných Českou školní inspekcí, kterých se škola účastnila, a také srovnání se souhrnnými výsledky testovaných žáků ostatních škol příslušného kraje i celé ČR.

Obr. 2:       Ukázka části reportu prezentujícího výsledky testování žáků
obr2.png

Reporty (kromě reportu k testování) zobrazují informace z poslední hodnoticí a kontrolní činnosti České školní inspekce provedené v režimu komplexní inspekce v období od 1. září 2016. Pokud v dané škole nebo její součásti nebyla v uvedeném období komplexní inspekční činnost dosud provedena, nezobrazí se příslušné informace za konkrétní školu, ale pouze souhrnné informace pro porovnání za ostatní školy stejného druhu v rámci kraje a celé České republiky. Součástí reportů jsou kromě vysvětlení jejich struktury také podrobné informace o tom, jak daný report interpretovat a jak s poskytnutými informacemi pracovat.

Reporty jsou dostupné ředitelům škol po přihlášení do systému InspIS DATA, kde se jim po výběru možnosti sestavy/uložené sestavy v horním panelu nabídne výše vymezený přehled reportů. Po kliknutí na daný report se přepočítají příslušná data a report řediteli školy zobrazí aktuální informace a jednotlivá porovnání.

Obr. 3:       Jak reporty v systému InspIS DATA zobrazit
obr3.png

Přístup k těmto reportům s podrobnými informacemi mají pouze školy, kterých se dané hodnocení týká. Obdobnou sadu reportů pak mají k dispozici také krajské úřady, které ovšem disponují konkrétními informacemi na úrovni školy pouze u těch subjektů, které samy zřizují. Nikdo jiný k reportům přístup nemá.

Práce s těmito reporty přispěje k dalšímu posilování autoevaluačních mechanismů školy a umožní školám pracovat s  konkrétními daty České školní inspekce vztaženými ke konkrétní škole, což podporuje princip řízení a organizace vzdělávání na základě relevantních informací.

Na reportech pro další druhy škol a školských zařízení Česká školní inspekce pracuje.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce