Ústřední školní inspektor na semináři ke vzdělávání v územích


06.06.2017

V úterý 6. června 2017 se v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskutečnil společný seminář senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a Svazu měst a obcí ČR s názvem „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání“. Přítomným zástupcům samospráv z celé republiky byl představen komplexní pohled na problematiku regionálního školství, a to od nového pojetí jeho financování, přes význam Místních akčních plánů pro rozvoj vzdělávání až po vývoj kapacit mateřských a základních škol po roce 2000.

Za Českou školní inspekci na semináři vystoupil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který přítomné hosty seznámil s vybranými informacemi o kvalitě a efektivitě počátečního vzdělávání vzešlými z inspekční činnosti i mezinárodních šetření výsledků žáků, se zaměřením na vzdělávání ve venkovských, zejména malotřídních školách. Zástupcům zřizovatelů škol pak doporučil, aby se snažili své školy podporovat především v jejich autoevaluaci a vedli je k vlastní odpovědnosti (nikoliv k závislosti na externím hodnocení). Připomněl také, že místní samosprávy mohou při hodnocení škol využít řadu dat a metodických materiálů České školní inspekce, jako jsou např. kritéria hodnocení vycházející z modelu tzv. kvalitní školy, inspekční, tematické a výroční zprávy nebo dotazníky pro rozhovory s ředitelem a širším vedení školy.
Náhled   Náhled
Náhled   Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce