Vedení České školní inspekce na jednání školské komise Asociace krajů ČR


01.06.2017

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 vystoupili ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport, jejíhož jednání se zúčastnili na pozvání předsedy této komise a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka.

Ve svém vystoupení připomněli přítomným náměstkům hejtmanů a radním jednotlivých krajů zodpovědným za oblast školství aktuální nastavení České školní inspekce, její koncepci, priority, zaměření a vize, okomentovali model tzv. kvalitní školy a na něj navázaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, představili nástroje a formy metodické podpory, kterou Česká školní inspekce školám, školským zařízením i zřizovatelům poskytuje, a nastínili také některá důležitá zjištění a doporučení týkající se kvality a efektivity počátečního vzdělávání v jednotlivých oblastech.

Náhled   Náhled
Náhled   Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce