ČŠI provede kontrolu pilotáže jednotných přijímacích zkoušek, maturit i jednotné závěrečné zkoušky


13.04.2015

Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 a případně v náhradním termínu dne 14. května 2015 bude Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání realizováno pilotní ověřování zavádění přijímacích zkoušek do maturitních oborů středních škol s využitím jednotného zadání. Česká školní inspekce bude pokusné ověřování monitorovat. Předmětem monitoringu bude začátek a průběh zkoušek v jednotlivých částech, pozornost se bude zaměřovat například na neporušenost zkušební dokumentace před zahájením zkoušek, na vlastní organizaci zkoušek a jejich personální zabezpečení, na použití povolených pomůcek nebo na zpracování záznamových archů.

Od 2. května 2015 do 10. června 2015 bude Česká školní inspekce kontrolovat také organizaci a průběh ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou, a to ve společné i profilové části. Kontrola bude u společné části zaměřena na didaktický test, písemnou práci i ústní zkoušku, u profilové části pak na maturitní práce a jejich obhajoby, na ústní zkoušky, písemné zkoušky i praktické zkoušky. Inspekční pracovníci budou kontrolovat organizaci a průběh zkoušek, jejich personální zabezpečení, řádné vedení a zabezpečení dokumentace, stanovení a zveřejnění obsahu zkoušek, jejich hodnocení nebo proces předávání dat Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání. Kontrola bude zaměřena také na problematiku přiznávání uzpůsobených podmínek pro realizaci maturitní zkoušky.
 
Kontrolou projde také ukončování středního vzdělávání závěrečnou zkouškou, a to od 20. května 2015 do 30. června 2015. Inspekční pracovníci České školní inspekce se zaměří na písemnou, ústní i praktickou zkoušku, na podmínky pro jejich realizaci, na jejich průběh i na způsob hodnocení. Sledováno bude opět také organizační a personální zabezpečení, řádné vedení dokumentace nebo anotace témat
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce