Česká školní inspekce představila výsledky výběrového testování


16.06.2014

Výběrové ověřování výsledků žáků na úrovni 4. a 8. ročníků základních škol a 2. ročníků středních odborných škol elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování (InspIS SET) provedla ve dnech 19. 5. – 6. 6. 2014 Česká školní inspekce. Do vzorku bylo zařazeno celkem 384 škol, z toho 305 základních škol (včetně víceletých gymnázií) a 79 středních odborných škol. Školy byly do vzorku vybírány proporcionálně, podle sídla, velikosti či zřizovatele, v případě středních odborných škol byly zařazovány maturitní obory i obory vzdělávání ukončované výučním listem. Testovanými oblastmi byly Člověk a jeho svět (4. ročníky ZŠ), přírodovědná gramotnost a jazyková gramotnost-cizí jazyk (8. ročníky ZŠ) a jazyková gramotnost-cizí jazyk (2. ročníky SOŠ, obtížnost nastavena na požadavky konce základního vzdělávání, tedy na úroveň A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Cílem testování bylo poskytnout všem účastníkům vzdělávacího procesu relevantní zpětnou vazbu o aktuální míře naplnění výstupů příslušných rámcových vzdělávacích programů.

Podrobnější komentované informace o výsledcích naleznete v přiloženém dokumentu.

K dnešnímu dni byly také testové úlohy použité v rámci tohoto výběrového testování zpřístupněny všem ostatním školám. Testy si tak mohou zkusit také školy, které nebyly Českou školní inspekcí zařazeny do testovaného vzorku. Instrukce jsou školám k dispozici v modulu školní testování systému InspIS SET, do nějž lze vstoupit zde. Další informace k možnosti realizovat testy byly dnes školám odeslány také elektronickou cestou.

Tisková zpráva 16. 6. 2014 ke stažení ( 212 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce