Memorandum o spolupráci mezi ministrem pro lidská práva a Českou školní inspekcí


24.10.2014

Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal podepsali ve čtvrtek 23. 10. 2014 memorandum o vzájemné spolupráci.
 
Obsahem memoranda je například zapojování odborníků vybraných úřadem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu do inspekční činnosti České školní inspekce na pozici tzv. přizvaných osob, které se budou účastnit zejména monitorování vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání Romů, cizinců nebo osob se zdravotním postižením.

Mezi konkrétní formy spolupráce budou dále patřit pravidelná setkávání zástupců České školní inspekce a úřadu ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu k aktuálním otázkám týkajícím se realizace práva na vzdělání, vytvoření platformy pro vzájemnou spolupráci, informování se o přípravě a provádění koncepčních dokumentů, zabezpečení spolupráce při prosazování společných cílů a zajišťování prostoru pro poskytování odborných stáží studentům, kteří se věnují problematice rovného vzdělávání, zejména s ohledem na osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Koordinací spolupráce byli pověřeni náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kateřina Valachová a náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce