Seminář České školní inspekce: Integrace a inkluze - zkušenosti z Evropských škol a evropských zemí


12.05.2015

V rámci předsednictví České republiky v systému Evropských škol uspořádala Česká školní inspekce v úterý 12. 5. 2015 odborný seminář, jehož cílem bylo prodiskutovat přístupy k problematice inkluze, integrace a vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v širším slova smyslu, se zaměřením na etnická, sociální, kulturní nebo teritoriální specifika, která je třeba při vzdělávání zohledňovat.

Semináře se zúčastnilo více než 60 hostů z řad zástupců škol a školských zařízení, odborných školských asociací, neziskových organizací, akademického sektoru, školských odborů, dále zástupci institucí veřejné správy, jako je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká školní inspekce, Kancelář veřejného ochránce práv, Úřad vlády České republiky nebo Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Po úvodním slově ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala uvedla účastníky semináře do problematiky fungování Evropských škol s akcentem na podporu poskytovanou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami česká inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol Dana Musilová, po jejím příspěvku pak vystoupili zahraniční hosté. Karin Nilsson, inspektorka pro sekundární cyklus Evropských škol, prezentovala zkušenosti se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Švédsku, inspektor pro předškolní a primární cyklus Evropských škol Helder Lopo Guerreiro přiblížil zkušenosti Portugalska a inspektorka pro předškolní, primární a sekundární cyklus Evropských škol Tuulamarja Huisman informovala o přístupech Finska. Blok přednášejících uzavřela expertka na problematiku inkluze, integrace a spravedlivosti vzdělávacího systému z Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Jana Straková.

V závěrečné části semináře jeho účastníci diskutovali s domácími i zahraničními experty o různých aspektech podpory poskytované žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a o aplikovatelnosti zahraničních zkušeností do české vzdělávací praxe.

Program semináře i prezentace vystupujících naleznete níže.

Pozvánka s programem

Prezentace: Musilová Dana

Prezentace: Nilsson Karin

Prezentace: Guerreiro Helder

Prezentace: Huisman Tuulamarja

Prezentace: Straková Jana

   

   

   

   


 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce