Žádost o informaci ze dne 26. 9. 2016 – průběh a inspekční zjištění o provedených hospitacích


11.10.2016

ČŠI poskytla dne 11. října 2016 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byly poskytnuty následující informace:
Poskytnuty hospitační záznamy (příloha č. 1 a 2). Další informace jsou uvedeny v inspekčních zprávách.

Ke zdrojům informací o projektu poskytnuty doprovodné informace: Při inspekčních zjištěních inspekční tým vycházel především z rozhovoru s výchovným poradcem a vedením školy, ze školní matriky, ŠVP, plánu kontrolní činnost, plánu práce výchovného poradce a plánu DVPP, dále z webových stránek projektu.

Příloha č. 1 ( 17,5 MB )

Příloha č. 2 ( 12,3 MB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce