Žádost o informaci ze dne 3. 11. 2016 – IČ v Základní škole a mateřské škole KLAS s. r. o.


25.11.2016

ČŠI poskytla dne 14. listopadu 2016 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žadateli byly poskytnuty informace dle příloh.

Poskytnuté informace ( 278 kB )

Příloha č. 1 Inspekční zpráva čj. ČŠIH-301/13-H ( 205 kB )

Příloha č. 2 Inspekční zpráva čj. ČŠIH-484/14-H ( 161 kB )

Příloha č. 3 Protokol o kontrole čj. ČŠIE-552/16-E ( 290 kB )

Příloha č. 4 Inspekční zpráva čj. ČŠIE-553/16-E ( 446 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce