Záznamy o úrazech je možné nově předávat také přímo ze školních informačních systémů


01.12.2010
 
Ve snaze co nejvíce usnadnit školám elektronické předávání záznamů o úrazech spouští Česká školní inspekce od prosince do ostrého provozu možnost předávat tato data přímo z prostředí školních informačních systémů. Školy vybavené informačním systémem dodavatele, který svůj systém obohatil o komunikační rozhraní s ČŠI, si tak již nově nemusí každoročně pořizovat kvalifikovaný elektronický podpis, stejně jako přepisovat údaje ze školního informačního systému (pokud takový používají) do aplikace 602 XML Filler. Veškeré potřebné úkony mohou nyní školy jednoduše udělat přímo z prostředí školního informačního systému, který rutinně znají a používají.
 
Česká školní inspekce na této možnosti úspěšně spolupracovala v uplynulých měsících se společnostmi BIZ-ONE EU s.r.o. a ŠKOLA ONLINE a.s. Školní informační systém Škola OnLine je tak prvním školským řešením, které tuto novou možnost elektronického předávání záznamů o úrazech nabízí v plném rozsahu.
 
Stejné univerzální komunikační rozhraní nabízíme nadále i dalším výrobcům těchto informačních systémů pro vedení agend školy.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce