Dokumentace datové sady (DS)

Název datové sady:

Dotazník pro ředitele střední školy 2017-2018

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům středních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2017 – 2018. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek.

Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školy, podmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení).

Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol).

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, v němž ve sloupcích jsou odpovědi na jednotlivé otázky, každý řádek pak odpovídá jedné střední škole. Odpovědi jsou v příslušném sloupci uvedeny buď celým číslem, číselným kódem, nebo textovým zněním odpovědi, viz níže.

Sloupec

Význam

Poznámka

Zrizovatel

Označení (typ) zřizovatele dle číselníku

textový řetězec

Q224647_230058

Q224508

Kategorie; text otázky; text odpovědi na otázku

numerická hodnota nebo textový řetězec

Q224647_230058

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: třídní učitel

0=ne, 1=ano

Q224647_230059

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: výchovný poradce

0=ne, 1=ano

Q224647_230060

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: školní metodik prevence

0=ne, 1=ano

Q224647_230061

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ŠVP

0=ne, 1=ano

Q224647_230062

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor ICT

0=ne, 1=ano

Q224647_230063

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: metodik ICT

0=ne, 1=ano

Q224647_230067

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor inkluze

0=ne, 1=ano

Q224647_230064

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: koordinátor průřezových témat

0=ne, 1=ano

Q224647_230066

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: vedoucí metodického orgánu (metodické sdružení, předmětová komise)

0=ne, 1=ano

Q224647_230065

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: ekonomické činnosti (škola nemá ekonoma/hospodářku)

0=ne, 1=ano

Q224647_230068

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaké další pozice ve škole zastáváte?; Odpověď: jiná pozice

0=ne, 1=ano

Q224372

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší praxe ve výkonu činnosti ředitele celkem?

odpověď číslem

Q224374

Kategorie: Základní údaje o Vás; Otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe celkem?

odpověď číslem

Q224360_211786

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění kvalifikačních předpokladů

0=ne, 1=ano

Q224360_211787

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

0=ne, 1=ano

Q224360_211788

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ano, studia k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy a semináře DVPP)

0=ne, 1=ano

Q224360_211789

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Účastnilo se vedení školy (ředitel školy, zástupce) v posledních dvou letech nějaké formy dalšího vzdělávání?; Odpověď: ne, žádného DVPP se vedení školy nezúčastnilo

0=ne, 1=ano

Q224361_211790

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vedení pedagogického procesu (pedagogické vedení školy)

0=ne, 1=ano

Q224361_211791

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: organizační řízení školy

0=ne, 1=ano

Q224361_211792

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast

0=ne, 1=ano

Q224361_211793

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)

0=ne, 1=ano

Q224361_211794

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: manažerské dovednosti

0=ne, 1=ano

Q224361_211795

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti předmětech o vyučovaných předmětech, metody a formy výuky a vedení třídy)

0=ne, 1=ano

Q224361_229917

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)

0=ne, 1=ano

Q224361_229918

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)

0=ne, 1=ano

Q224361_211798

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: prevence a projevy rizikového chování dětí a žáků

0=ne, 1=ano

Q224361_211799

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: bezpečnost a ochrana zdraví

0=ne, 1=ano

Q224361_211800

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT

0=ne, 1=ano

Q224361_211801

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků

0=ne, 1=ano

Q224361_211802

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí

0=ne, 1=ano

Q224361_211803

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: zájmové a neformální vzdělávání

0=ne, 1=ano

Q224361_211804

Kategorie: Další vzdělávání vedení školy; Otázka: Jakých oblastí se další vzdělávání týkalo?; Odpověď: jiné

0=ne, 1=ano

Q224362_211805

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: pedagogické vedení školy, vedení pedagogického procesu

0=ne, 1=ano

Q224362_211806

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: organizační řízení školy

0=ne, 1=ano

Q224362_211807

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: ekonomická a finanční oblast

0=ne, 1=ano

Q224362_211808

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: legislativní oblast (právní předpisy)

0=ne, 1=ano

Q224362_211809

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: manažerské dovednosti

0=ne, 1=ano

Q224362_211810

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka (vědomosti a znalosti v oblasti předmětů, které vyučuji, metody a formy výuky, postupy řízení třídy)

0=ne, 1=ano

Q224362_211811

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: řešení problémů disciplíny a (rizikového) chování žáků

0=ne, 1=ano

Q224362_229919

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (metody, formy, podpora)

0=ne, 1=ano

Q224362_229920

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: společné vzdělávání (právní aspekty, úprava ŠVP apod.)

0=ne, 1=ano

Q224362_211814

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: výuka v multikulturním nebo vícejazyčném prostředí

0=ne, 1=ano

Q224362_230076

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti ICT

0=ne, 1=ano

Q224362_230077

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: dovednosti v oblasti cizích jazyků

0=ne, 1=ano

Q224362_211818

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v jiné

0=ne, 1=ano

Q224362_211819

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: V jakých oblastech byste uvítal/a podporu pro zlepšení kvality Vaší práce?; Odpověď: v žádné

0=ne, 1=ano

Q224363_211822

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: administrativa

0=ne, 1=ano

Q224363_230073

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: rozpočet školy

0=ne, 1=ano

Q224363_211824

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: psychická náročnost povolání

0=ne, 1=ano

Q224363_211825

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: časová náročnost jednotlivých činností

0=ne, 1=ano

Q224363_211826

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra zodpovědnosti

0=ne, 1=ano

Q224363_211827

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vysoká míra přímé vyučovací činnosti ředitele školy

0=ne, 1=ano

Q224363_211828

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: vztahy se zákonnými zástupci, přístup zákonných zástupců

0=ne, 1=ano

Q224363_211829

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečné vnímání prestiže učitelského povolání společností

0=ne, 1=ano

Q224363_211830

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany zřizovatele

0=ne, 1=ano

Q224363_211831

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná podpora ze strany školského systému

0=ne, 1=ano

Q224363_230071

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: legislativa

0=ne, 1=ano

Q224363_230072

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: platové ohodnocení

0=ne, 1=ano

Q224363_211834

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: nedostatečná spoluúčast dalších pracovníků na vedení školy

0=ne, 1=ano

Q224363_211835

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: jiné

0=ne, 1=ano

Q224363_211836

Kategorie: Podpora Vaší práce a bariéry; Otázka: Jaké překážky Vás nejvíce omezují při výkonu Vaší funkce?; Odpověď: žádné překážky nevnímám

0=ne, 1=ano

Q224345

Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole je k dispozici dostatek vyhovujících vyučovacích pomůcek.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224346

Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převládá spokojenost s pracovním zázemím pedagogických pracovníků (kabinety, sborovna).

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224347

Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Ve škole převažuje celková spokojenost s materiálně-technickým vybavením školy.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224348

Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Prostory, v nichž se pohybují žáci, jsou přehledné a je snadné udržovat nad nimi dohled.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224349

Kategorie: Školní prostředí; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: V průběhu roku je dostatek příležitostí pro vzájemnou spolupráci učitelů a zákonných zástupců.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224350

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Vedení a učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224351

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé navrhují vedení školy možné změny vedoucí ke zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224352

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky vedení, pokud s nimi nesouhlasí.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224353

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli a vedením školy jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224354

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi vedením a učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224355

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé si vzájemně poskytují zpětnou vazbu týkající se jejich práce.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224356

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé podněcují vzájemnou spolupráci za účelem dalšího rozvoje výchovně-vzdělávacího procesu.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224357

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Učitelé mohou bez obav rozporovat kroky kolegů, pokud s nimi nesouhlasí.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224358

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: Neshody vzniklé mezi učiteli jsou řešeny a vedou ke zkvalitnění jejich spolupráce.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224359

Kategorie: Školní klima; Otázka: Uveďte, nakolik souhlasíte s následujícími výroky.; Podotázka: I když jsou mezi učiteli názorové rozdíly, jsou schopni dále spolupracovat.

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne

Q224364

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Má Vaše škola vytvořenou strategii naplňování rovných příležitostí či inkluze?

ano, ne

Q224365

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Obsahuje rozpočet školy oblasti, které přímo podporují rozvoj rovných příležitostí ve škole?

ano, ne

Q224366

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Jak dlouho jsou tyto oblasti obsaženy v rozpočtu?

1=1 rok, 2=2 roky, 3=3 roky, 4=déle než 3 roky

Q224367_211849

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na DVPP v oblastech, které podporují inkluzi (heterogenita, postoje a předsudky, didaktika rozmanitých kolektivů, formativního hodnocení atd.)

0=ne, 1=ano

Q224367_211850

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na stavebně-technické a organizační úpravy a vybavení pro účely integrace

0=ne, 1=ano

Q224367_211851

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na pomůcky a aktivity pro děti a žáky s potřebou individuální podpory

0=ne, 1=ano

Q224367_221795

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na podpůrná opatření

0=ne, 1=ano

Q224367_211853

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: alokace na personální zajištění jako např. asistenti, psycholog, logoped, speciální pedagog

0=ne, 1=ano

Q224367_211854

Kategorie: Podpora rovných příležitostí; Otázka: Upřesněte, o jaké oblasti se jedná.; Odpověď: jiné oblasti

0=ne, 1=ano

Q224575

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Uveďte prosím počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby).

odpověď číslem

Q225366

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Z toho počet asistentů pedagoga ve Vaší škole (fyzické osoby) podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.

odpověď číslem

Q224576

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Počet sdílených asistentů pedagoga (fyzické osoby).

odpověď číslem

Q224577_229929

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: třídního učitele

0=ne, 1=ano

Q224577_229930

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: ostatních učitelů

0=ne, 1=ano

Q224577_229931

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: výchovného poradce

0=ne, 1=ano

Q224577_229932

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního psychologa

0=ne, 1=ano

Q224577_229933

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: školního speciálního pedagoga

0=ne, 1=ano

Q224577_229934

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: dalšího vzdělávání

0=ne, 1=ano

Q224577_229935

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: realizuji sám/sama

0=ne, 1=ano

Q224577_229936

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: jiným způsobem

0=ne, 1=ano

Q224577_229937

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Metodické vedení asistenta pedagoga realizuji prostřednictvím:; Odpověď: nerealizuji

0=ne, 1=ano

Q224578

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Zabýváte se Ve škole cíleně problematikou týmové spolupráce mezi vyučujícími a asistentem pedagoga?

ano, pouze v případě řešení konkrétních problémů, ne

Q224579_229941

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činnosti, kde práce asistenta pedagoga je jednou ze sledovaných a hodnocených položek

0=ne, 1=ano

Q224579_229942

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: hospitační činností (bez zjevného záměru, na základě pozorování)

0=ne, 1=ano

Q224579_229943

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: práce předmětových komisí

0=ne, 1=ano

Q224579_229944

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: práce školního poradenského pracoviště

0=ne, 1=ano

Q224579_229945

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: spolupráce se školských poradenských zařízením, které asistenta pedagoga doporučilo

0=ne, 1=ano

Q224579_229946

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: jiným způsobem

0=ne, 1=ano

Q224579_229947

Kategorie: Asistent pedagoga; Otázka: Efektivitu podpory dětí a žáků prostřednictvím asistenta pedagoga ověřuji v rámci:; Odpověď: neověřuji

0=ne, 1=ano

Q224457_212340

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: budova/budovy

0=ne, 1=ano

Q224457_212341

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: běžné učebny

0=ne, 1=ano

Q224457_212342

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: odborné učebny, laboratoře

0=ne, 1=ano

Q224457_212343

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: společné prostory (chodby, šatny, ostatní místnosti)

0=ne, 1=ano

Q224457_212344

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: tělocvična, hřiště, sportoviště užívaná školou

0=ne, 1=ano

Q224457_212345

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: dvůr, školní zahrada

0=ne, 1=ano

Q224457_212346

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: ICT

0=ne, 1=ano

Q224457_212347

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: bezbariérové prostředí (přístup do budovy, madla na WC, vodicí lišty apod.)

0=ne, 1=ano

Q224457_212348

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: sociální zařízení

0=ne, 1=ano

Q224457_212349

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: zázemí učitelů (kabinety, sborovna)

0=ne, 1=ano

Q224457_212350

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: dílny odborného výcviku

0=ne, 1=ano

Q224457_212351

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: vyučovací pomůcky

0=ne, 1=ano

Q224457_212352

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: jiné oblasti

0=ne, 1=ano

Q224457_212353

Kategorie: Materiální podmínky školy; Otázka: Do jakých oblastí je potřeba investovat pro zlepšení materiálních podmínek SŠ?; Odpověď: není potřeba investovat do žádných oblastí

0=ne, 1=ano

Q224458

Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Počet celkem

odpověď číslem

Q224459

Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Účast ve studiu ke splnění kvalifikačních předpokladů

odpověď číslem

Q224460

Kategorie: Další vzdělávání pedagogických pracovníků – uzavřený školní rok; Otázka: Účast alespoň v jedné formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

odpověď číslem

Q224461

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - méně než 3 roky

25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %

Q224462

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - 3–5 let

25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %

Q224463

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - 6–10 let

25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %

Q224464

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte podíl učitelů podle délky působení ve škole. - více než 10 let

25 % a méně, 26 až 50 %, 51 až 75 %, více než 75 %

Q224465

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Uveďte počet pedagogických pracovníků, kteří mohou vykonávat na základě výjimek novely zákona o PP (s účinností od 1. 1. 2015) přímou pedagogickou činnost, aniž by splnili požadavek odborné kvalifikace.

odpověď číslem

Q224466

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Jaký podíl výuky je vyučován aprobovanými pedagogickými pracovníky – v procentech?

odpověď číslem

Q224467

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - ředitel školy

1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy

Q224468

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zástupce ředitele školy

1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy

Q224469

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - vedoucí metodického orgánu (např. předseda předmětové komise, metodického sdružení)

1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy

Q224470

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - učitelé (např. vzájemné hospitace)

1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy

Q224471

Kategorie: Personální podmínky školy – aktuální školní rok; Otázka: Kdo a jak často hodnotí výuku učitelů nebo jim poskytuje zpětnou vazbu? - zákonní zástupci

1=vícekrát za rok, 2=jednou ročně, 3=méně než jednou za rok, 4=nikdy

Q224472_212406

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: individuální práce v hodinách

0=ne, 1=ano

Q224472_212407

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: diferencovaná práce v hodinách

0=ne, 1=ano

Q224472_212408

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: podpůrná opatření ve výuce (např. oznámení testu, zkoušení, povolení určitých pomůcek)

0=ne, 1=ano

Q224472_212409

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: spolupráce se školním poradenským pracovištěm (výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog)

0=ne, 1=ano

Q224472_212410

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC), diagnostika

0=ne, 1=ano

Q224472_212411

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: zvýšená spolupráce se zákonnými zástupci žáků

0=ne, 1=ano

Q224472_212412

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: konzultace

0=ne, 1=ano

Q224472_212413

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: individuální doučování

0=ne, 1=ano

Q224472_212414

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: skupinové doučování

0=ne, 1=ano

Q224472_212415

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: koncepce domácí přípravy

0=ne, 1=ano

Q224472_212416

Kategorie: Žáci; Otázka: ; Odpověď: nebylo potřeba (škola nemá neúspěšné žáky)

0=ne, 1=ano

Q224485_212439

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje žákům v základních školách

0=ne, 1=ano

Q224485_212440

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola se prezentuje na veletrzích vzdělávání apod.

0=ne, 1=ano

Q224485_212441

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: žáci základní školy mají možnost návštěvy, prohlídky střední školy

0=ne, 1=ano

Q224485_212442

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: učitelé střední a základní školy vzájemně spolupracují

0=ne, 1=ano

Q224485_212443

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: střední škola realizuje se základní školou projekt/y

0=ne, 1=ano

Q224485_212444

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce ve volnočasových aktivitách

0=ne, 1=ano

Q224485_212445

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce v soutěžích

0=ne, 1=ano

Q224485_212446

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům před nástupem do SŠ?; Odpověď: spolupráce se základní školou probíhá jiným způsobem

0=ne, 1=ano

Q224486_212450

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: adaptační, seznamovací a zážitkové kurzy

0=ne, 1=ano

Q224486_212451

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: individuální konzultace pro žáky (zákonné zástupce)

0=ne, 1=ano

Q224486_212452

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: mimoškolní aktivity, kroužky

0=ne, 1=ano

Q224486_212453

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: prohlídka školy

0=ne, 1=ano

Q224486_212454

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: společné projekty

0=ne, 1=ano

Q224486_212455

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké aktivity nabízíte žákům 1. ročníků SŠ?; Odpověď: vstupní srovnávací testy

0=ne, 1=ano

Q224487_212456

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: komunikace

0=ne, 1=ano

Q224487_212457

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: samostatnost

0=ne, 1=ano

Q224487_212458

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: základní orientace v životních situacích

0=ne, 1=ano

Q224487_212459

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: osvojené strategie učení

0=ne, 1=ano

Q224487_212460

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tvořivé a logické myšlení

0=ne, 1=ano

Q224487_212461

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: schopnost řešení problémů

0=ne, 1=ano

Q224487_212462

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: spolupráce a respekt k práci druhých

0=ne, 1=ano

Q224487_212463

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: zodpovědnost

0=ne, 1=ano

Q224487_212464

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: tolerance a ohleduplnost

0=ne, 1=ano

Q224487_212465

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: pozitivní chování a jednání

0=ne, 1=ano

Q224487_212466

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: V jakých oblastech jsou žáci v ZŠ dobře připraveni ke střednímu vzdělávání?; Odpověď: uplatňování osvojených vědomostí a dovedností

0=ne, 1=ano

Q224488_212479

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí prostředí

0=ne, 1=ano

Q224488_212480

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: domácí příprava

0=ne, 1=ano

Q224488_212481

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: kázeň

0=ne, 1=ano

Q224488_212482

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečné znalosti ze ZŠ

0=ne, 1=ano

Q224488_212483

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nesamostatnost

0=ne, 1=ano

Q224488_212484

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: nedostatečná motivace žáků

0=ne, 1=ano

Q224488_212485

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaké oblasti nejvíce negativně ovlivňují úspěšnou adaptaci žáků na SŠ?; Odpověď: obecné společenské povědomí o vzdělání

0=ne, 1=ano

Q224489_212486

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb interního školního psychologa

0=ne, 1=ano

Q224489_212487

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola využívá služeb externího psychologa docházejícího do SŠ

0=ne, 1=ano

Q224489_212488

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: škola doporučuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami k diagnostice a odborné péči mimo SŠ

0=ne, 1=ano

Q224489_212489

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: nebylo potřeba

0=ne, 1=ano

Q224489_212490

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem je zajištěna psychologická péče ve Vaší škole?; Odpověď: není zajištěna

0=ne, 1=ano

Q224490_212491

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení

0=ne, 1=ano

Q224490_221399

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a šk. služeb, vč. zabezp. výuky předmětů spec. ped. péče a prodl. délky SV až o 2 roky

0=ne, 1=ano

Q224490_212493

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání

0=ne, 1=ano

Q224490_212494

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek

0=ne, 1=ano

Q224490_212495

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy

0=ne, 1=ano

Q224490_212496

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

0=ne, 1=ano

Q224490_212497

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití asistenta pedagoga

0=ne, 1=ano

Q224490_212498

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící

0=ne, 1=ano

Q224490_212499

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených

0=ne, 1=ano

Q224490_221400

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami?; Odpověď: škola nemá žáky se SVP

0=ne, 1=ano

Q224491_212519

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin předmětů

0=ne, 1=ano

Q224491_212520

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: úpravy organizace vzdělávání (např. individuální vzdělávací plán)

0=ne, 1=ano

Q224491_212521

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání (např. individualizovaná, projektová výuka)

0=ne, 1=ano

Q224491_212522

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: didaktické materiály

0=ne, 1=ano

Q224491_212523

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: pedagogicko-psychologické služby

0=ne, 1=ano

Q224491_212524

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podporu účasti na soutěžích a olympiádách

0=ne, 1=ano

Q224491_212525

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: stipendia

0=ne, 1=ano

Q224491_212526

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: podporu účasti na zahraničních akcích a pobytech

0=ne, 1=ano

Q224491_212527

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: spolupráce s VŠ

0=ne, 1=ano

Q224491_212528

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jaká podpůrná opatření využíváte pro mimořádně nadané žáky?; Odpověď: škola nemá mimořádně nadané žáky

0=ne, 1=ano

Q224492_212529

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: individuální přístup v hodině

0=ne, 1=ano

Q224492_212530

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: diferenciace úkolů ve výuce

0=ne, 1=ano

Q224492_212531

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: rozšířená výuka některých předmětů nebo skupin předmětů

0=ne, 1=ano

Q224492_212532

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: podpora účasti na soutěžích a olympiádách

0=ne, 1=ano

Q224492_212533

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: zapojení do projektů

0=ne, 1=ano

Q224492_212534

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: nadstandardní nabídka zájmových aktivit

0=ne, 1=ano

Q224492_212535

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: spolupráce s VŠ

0=ne, 1=ano

Q224492_212536

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: jiným způsobem

0=ne, 1=ano

Q224492_212537

Kategorie: Podpora žákům; Otázka: Jakým způsobem podporujete nadané žáky?; Odpověď: škola nemá nadané žáky

0=ne, 1=ano

Q224493

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Považujete komunikaci s některými zákonnými zástupci žáků za problematickou?

ano, ne

Q224494

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Odhadněte, s jakou částí zákonných zástupců je komunikace problematická.

pouze ve výjimečných případech, s méně než polovinou zákonných zástupců, s více než polovinou zákonných zástupců, s převážnou většinou zákonných zástupců

Q224495_212557

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: třídní schůzky

0=ne, 1=ano

Q224495_212558

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace učitel – zákonný zástupce – žák

0=ne, 1=ano

Q224495_212559

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: konzultace pro zákonné zástupce (podle potřeby, konzultační hodiny)

0=ne, 1=ano

Q224495_212560

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: neformální setkávání

0=ne, 1=ano

Q224495_212561

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: sdružení/klub zákonných zástupců/rodičů při škole

0=ne, 1=ano

Q224495_212562

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: pravidelné zapojení zákonných zástupců do aktivit školy

0=ne, 1=ano

Q224495_212563

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informace na webových stránkách

0=ne, 1=ano

Q224495_212564

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: informační elektronický systém školy

0=ne, 1=ano

Q224495_212565

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: komunikace přes e-mail

0=ne, 1=ano

Q224495_212566

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: telefonická komunikace

0=ne, 1=ano

Q224495_212567

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: písemná komunikace (žákovská knížka, oběžníky, dopisy aj.)

0=ne, 1=ano

Q224495_212568

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: nástěnka, vývěska

0=ne, 1=ano

Q224495_212569

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: elektronická žákovská knížka

0=ne, 1=ano

Q224495_212570

Kategorie: Komunikace se zákonnými zástupci; Otázka: Jakým způsobem jsou zákonní zástupci informováni o svých dětech a o záležitostech týkajících se školy?; Odpověď: jiný způsob

0=ne, 1=ano

Q224496

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - slovním hodnocením

žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků

Q224497

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakým způsobem probíhá hodnocení ve Vaší škole a jakého podílu žáků se týká? - známkou

žádných žáků, méně než čtvrtiny žáků, čtvrtiny až poloviny žáků, poloviny až tří čtvrtin žáků, více než tří čtvrtin žáků, všech žáků

Q224498_212578

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: individuální hodnocení učitele (zkoušení, písemky, testy)

0=ne, 1=ano

Q224498_212579

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: mapa pokroku žáků

0=ne, 1=ano

Q224498_212580

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: hodnocení žákovského portfolia

0=ne, 1=ano

Q224498_212581

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: vlastní školní srovnávací testy

0=ne, 1=ano

Q224498_230069

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: komerční testování (např. Scio, Kalibro)

0=ne, 1=ano

Q224498_230070

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení národní (InspIS SET)

0=ne, 1=ano

Q224498_212583

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: externí hodnocení mezinárodní (PISA, TIMSS apod.)

0=ne, 1=ano

Q224498_212584

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: výsledky závěrečných/maturitních zkoušek

0=ne, 1=ano

Q224498_212585

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jaké formy hodnocení škola užívá pro ověření naplnění cílů ŠVP (RVP)?; Odpověď: jiné

0=ne, 1=ano

Q224499

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Škola sleduje a vyhodnocuje úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání a vyhodnocuje závěry pro svoji činnost.

ano, ne

Q224500_212593

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: dotazník absolventům (v elektronické nebo písemné podobě)

0=ne, 1=ano

Q224500_212594

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: sběr informací ze škol

0=ne, 1=ano

Q224500_212595

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: setkání absolventů

0=ne, 1=ano

Q224500_212596

Kategorie: Hodnocení žáků; Otázka: Jakými formami zjišťujete úspěšnost absolventů v dalším vzdělávání?; Odpověď: jiné

0=ne, 1=ano

Q224501

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jaký podíl Vašich absolventů pracuje v oboru, který na Vaší škole ukončili?

0 – 10 %, 11 – 25 %, 26 – 50 %, 51 – 75 %, 76 – 100 %

Q224502

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Jsou zahraniční stáže žáků v rámci odborných aktivit školy přínosem pro jejich budoucí profesní uplatnění a rozvoj?

rozhodně ano, spíše ano, spíše ne, rozhodně ne, zahraniční stáže nerealizujeme

Q224503

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Zhodnoťte význam spolupráce Vaší školy s firmami a zaměstnavateli pro budoucí uplatnění absolventů Vaší školy.

rozhodně významná, spíše významná, spíše nevýznamná, rozhodně nevýznamná

Q224504

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Do jaké míry odpovídají materiální podmínky praktického vyučování podmínkám reálného moderního pracoviště?

rozhodně odpovídají, spíše odpovídají, spíše neodpovídají, rozhodně neodpovídají

Q224505

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Má podle vás personální zabezpečení praktického vyučování profesionální a odbornou úroveň?

1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=spíše ne, 4=rozhodně ne372

Q224507

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: maturitní obory

ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší

Q224508

Kategorie: Odborné vzdělávání (pouze pro SŠ s obory odborného vzdělávání); Otázka: Je stanovený časový rozsah praktického vyučování dle Vašeho názoru dostatečný?; Podotázka: učební obory

ano, ne, měl by být vyšší, ne, měl by být nižší