ICILS (International Computer and Information Literacy Study)


18.01.2012

Mezinárodní studie ICILS 2013 si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL). Výzkum ICILS 2013 organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA), realizaci v České republice zajišťuje národní centrum zřízené v rámci České školní inspekce.

Výzkum bude zjišťovat rozdíly ve výsledcích CIL jednak mezi jednotlivými zeměmi, jednak mezi školami v rámci jednotlivých zemí tak, aby zjištěné rozdíly mohly být dány do souvislosti se způsobem poskytování vzdělávání v oblasti CIL. Studie ICILS bude dále zjišťovat souvislost mezi úspěšností žáků a různými aspekty vzdělávacích systémů, technologickým zázemím škol, rodinným zázemím a individuálními charakteristikami žáků. V České republice budou testováni žákyně a žáci 8. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Účast České republiky ve výzkumu je financována státním rozpočtem České republiky a Evropským sociálním fondem v rámci IPn Kompetence III. Řídícím mezinárodním centrem studie ICILS 2013 je Australská rada pro vzdělávací výzkum (The Australian Council for Educational Research, ACER).

Další informace najdete na www.icils.cz.


KONTAKTY

Národní centrum studie ICILS 2013
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

Národní koordinátor výzkumu:
PhDr. Josef Basl, Ph.D. (josef.basl@csicr.cz)

Mezinárodní centrum studie ICILS 2013
Australian Council for Educational Research (ACER)
19 Prospect Hill Rd Camberwell
VIC 3124 Australia
Fax: +61 3 9255 5500
Tel.: +61 3 9255 5555
E-mail: icils(at)acer.edu.au
John Ainley – Project Coordinator
Julian Fraillon – Research Director
Wolfram Schulz – Assessment Coordinator
 
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce