Testování počítačové a informační gramotnosti - ICILS


15.03.2013

Česká republika je spolu s dalšími 18 státy zapojena do Mezinárodního šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS ( International Computer and Information Literacy Study ). Od 4. do 27. března 2013 se na 170 školách uskuteční hlavní sběr dat.

Do šetření jsou zapojeni žáci 8. ročníku základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií), kteří budou pracovat s testovými moduly a žákovským dotazníkem. Dále budou učitelé, ředitelé a koordinátoři ICT odpovídat online formou na dotazníkové otázky mapující kontext využívání informačních a komunikačních technologií ve školách. Testování poskytne důležitou zpětnou vazbu o výsledcích českých žáků v mezinárodním kontextu a poskytne empirická data potřebná pro informované rozhodování v rámci vzdělávací politiky zejména na úrovni státu.

Šetření ICILS organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA, www.iea.nl). Více informací naleznete na www.icils.cz.

Šetření ICILS je součástí IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce