Školy zapojené do mezinárodního šetření čtenářské gramotnosti PIRLS 2016 obdržely školní zprávy


03.10.2017

Česká školní inspekce realizovala v období od 29. března do 20. dubna 2016 zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základní školy v rámci zapojení České republiky do mezinárodního šetření PIRLS 2016 (Progress in International Reading Literacy Study).

Do šetření byl za ČR zapojen reprezentativní vzorek škol ze všech krajů České republiky. Testování bylo ve školách zadáváno inspekčními pracovníky České školní inspekce (žákovský test a dotazník v papírové podobě). Do šetření PIRLS 2016 bylo v rámci 157 škol zapojeno 270 tříd, 6 148 žáků, 271 učitelů a 157 ředitelů. Součástí šetření PIRLS 2016 dále byly:
  • rodičovský dotazník (na výběr byla papírová a elektronická forma),
  • dotazník pro ředitele školy (pouze elektronická forma),
  • dotazník pro učitele českého jazyka testovaných žáků (pouze elektronická forma).
Dotazníky pro žáky, jejich rodiče či opatrovníky, učitele a ředitele škol se používají proto, aby bylo možné dosažené testové výsledky žáků lépe vysvětlit a interpretovat. Jejich prostřednictvím se získávají např. informace o kurikulu pro výuku čtení, o domácím a školním prostředí, o čtenářském chování žáků a o názorech a dalších faktorech, které mohou mít vliv na výslednou úroveň čtenářské gramotnosti.

Vyhodnocování testů a následné analýzy výsledků se řídí harmonogramem mezinárodního centra. Ještě předtím, než budou 5. prosince 2017 zveřejněny výsledky z PIRLS 2016, obdržely všechny školy zapojené za Českou republiku do hlavního sběru dat školní zprávy s předběžnými výsledky.

Školní zpráva informuje o průměrné úspěšnosti školy a jednotlivých tříd a poskytnuté údaje mohou školám naznačit, jak si ve čtenářské gramotnosti vedli testovaní žáci ve srovnání se žáky z jiných českých škol zapojených do šetření. Protože se jedná o výsledky předběžné, je třeba k posuzování dosažených hodnot přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Školní zpráva neobsahuje mezinárodní srovnání, protože zatím není k dispozici.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce