Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření PISA 2015


12.06.2017

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou:

Národní databáze výsledků šetření PISA 2015 - datové soubory ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip)

Národní databáze výsledků šetření PISA 2015 pro oblast týmového řešení problému – datový soubor ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip

Mezinárodní databáze PISA 2015 včetně oblasti týmového řešení problému - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme pouze link na mezinárodní stránky projektu PISA, kde jsou datové soubory dostupné (http://www.oecd.org/pisa/data/2015database/)

Žákovský dotazník obecný – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Žákovský dotazník o využívání ICT – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Školní dotazník – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Učitelský dotazník – učitelé přírodovědných předmětů ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.

Učitelský dotazník – učitelé ostatních předmětů ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Popis struktury datového souboru ŽÁCI – česky (pdf

Popis struktury datového souboru ŠKOLA – česky (pdf)

Popis struktury datového souboru UČITELÉ – česky (pdf

Popis struktury datového souboru k týmovému řešení problému ŽÁCI - česky (pdf

Přehled znění otázek bez nabídky odpovědí (pro všechny dotazníky) – česky (xls)

Seznam proměnných obsažených v datovém souboru ŽÁCI – anglicky (xls)

Seznam proměnných obsažených v datovém souboru ŠKOLA – anglicky (xls)

Seznam proměnných obsažených v datovém souboru UČITELÉ – anglicky (xls)


Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:

Stručný manuál IDB Analyzer – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Help k softwaru IDB Analyzer – anglicky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

 
V angličtině je k dispozici také podrobná technická zpráva k šetření PISA 2015 s popisem metod a postupů (http://www.oecd.org/pisa/data/2015-technical-report/).

Mezinárodní zpráva PISA 2015 je k dispozici na webových stránkách http://www.oecd.org/pisa/publications/
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce