Metodika šetření

 • 01.03.2017

  Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015

  Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA 2015 vysvětluje teoretická východiska a metodiku šetření v hlavní sledované oblasti. Rozvíjí definici přírodovědné gramotnosti z roku 2006, již doplňuje a modifikuje podle nejnovějších pedagogických a didaktických poznatků a podle záměru OECD...
  Celý článek

   
 • 22.01.2014

  Koncepční rámec pro zjišťování schopnosti řešit problémy PISA 2012

  Tento dokument představuje koncepční rámec elektronického šetření PISA 2012 oblasti individuální schopnosti řešit problémy. Zdůvodňuje důležitost hodnocení této schopnosti, podává přehled o výsledcích předchozích šetření, z nichž současný koncepční rámec vychází, a vymezuje pojetí schopnosti řešit problémy v šetření...
  Celý článek

   
 • 27.12.2013

  Koncepční rámec matematické gramotnosti šetření PISA 2012

  Matematický koncepční rámec PISA 2012 vysvětluje teoretická východiska šetření PISA v matematice, předkládá novou formální definici matematické gramotnosti, definici matematických postupů, které žáci používají při aplikování matematické gramotnosti, a definici základních matematických dovedností, jež žáci...
  Celý článek

   
 • 19.09.2013

  Koncepční rámec čtenářské gramotnosti v šetření PISA 2012

  Nově zveřejněný Koncepční rámec čtenářské gramotnosti PISA je překladem anglické verze koncepčního rámce z roku 2009, kdy byla čtenářská gramotnost po devíti letech opět hlavní testovanou oblastí. Tento koncepční rámec je teoretickým východiskem pro zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti nejen v roce 2009...
  Celý článek

   
 • 25.01.2013

  Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012

  Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční gramotnost (Financial Literacy Expert Group, FEG) a také s přispěním OECD Ředitelství pro oblast...
  Celý článek

   
1  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce