Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti šetření PISA 2015


01.03.2017

Koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti PISA 2015 vysvětluje teoretická východiska a metodiku šetření v hlavní sledované oblasti. Rozvíjí definici přírodovědné gramotnosti z roku 2006, již doplňuje a modifikuje podle nejnovějších pedagogických a didaktických poznatků a podle záměru OECD. Vedle popisů zjišťovaných dovedností, znalostí, úrovní poznání, kontextů a témat uvádí několik příkladů modelových úloh a konstrukci celého testování.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce