Školní zprávy pro účastníky šetření PISA 2015


14.03.2016

Výsledky mezinárodního zjišťování výsledků žáků  PISA 2015 budou zveřejněny v prosinci 2016. Ještě než bude možné prezentovat přesné výsledky z mezinárodního srovnání v rámci mezinárodní zprávy a národní zprávy, obdržely školy zapojené do PISA 2015 v České republice pro vlastní použití školní zprávy s předběžnými výsledky. Poskytnuté údaje mohou školám naznačit, jak si vedli jejich žáci ve srovnání se žáky z ostatních českých škol stejného druhu zapojených šetření. Školní zpráva naopak neobsahuje data mezinárodního srovnání, která jsou ještě předmětem dalšího zpracování.

Tabulky a grafy ve školní zprávě obsahují výsledky žáků škol v jednotlivých gramotnostech uvedené na stupnici, na které byla průměrnému bodovému skóre všech českých žáků přiřazena hodnota 250. Pro účely projektu PISA byly definovány tyto druhy škol: základní škola (ZŠ), čtyřleté gymnázium (G4), víceleté gymnázium (Gv), střední odborná škola s maturitní zkouškou (SOŠ), střední odborná škola nematuritní (SOU) a speciální / praktická škola (SpecŠ).

Předkládané výsledky jsou prezentovány podle druhu škol tak, aby umožnily srovnání výsledků žáků školy s výsledky žáků ostatních škol stejného druhu. Proto se také liší průměrné hodnoty výsledků druhů škol od celkové průměrné hodnoty 250. Protože se jedná o výsledky předběžné, je třeba k posuzování dosažených hodnot přistupovat s určitou mírou opatrnosti. Ukázkové školní zprávy obsahují zjištěné údaje, avšak neumožňuji rozpoznání zúčastněných škol. 

Ukázková školní zpráva Základní škola ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ukázková školní zpráva Víceleté gymnázium ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ukázková školní zpráva Čtyřleté gymnázium ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ukázková školní zpráva Střední odborná škola s maturitní zkouškou ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ukázková školní zpráva Střední odborná škola nematuritní ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ukázková školní zpráva Speciální / praktická škola ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce