Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci hlavního šetření PISA 2018


22.10.2018

Už od roku 2000 se šetření PISA v tříletých cyklech zaměřuje na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné funkční gramotnosti patnáctiletých žáků, přičemž v každém cyklu se PISA zabývá jednou doménou podrobněji. V aktuálním cyklu jde o čtenářskou gramotnost. Do cyklu PISA 2018 se zapojilo 82 zemí a ekonomických regionů a hlavní sběr dat se v ČR uskutečnil na výběrovém vzorku 333 škol. Stěžejní informace o přípravě a realizaci hlavního sběru prezentuje předkládaný dokument. Údaje z testování čtenářské, matematické a přírodovědné funkční gramotnosti, žákovských dotazníků, dotazníků ICT a školních dotazníků byly po zpracování na národní úrovni předány mezinárodnímu centru.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce