Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace


28.02.2014 Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v rámci aktivity a nabízí přehled hlavních zjištění pro oblast monitoringu a evaluace v České republice.

Obsahuje návrhy a opatření týkající se různých aspektů hodnocení na úrovni žáka, učitele a školy, které vycházejí z mezinárodních zkušeností a ze srovnání úspěšných vzdělávacích systémů. Návrhy OECD na změny v systému hodnocení prošly širokou veřejnou diskusí, která podstatně ovlivnila formulaci výstupů. Postoje a potřeby odborné veřejnosti byly ověřeny v kvalitativním i kvantitativním šetření, jeho výsledky se promítly do návrhu doporučení pro změny v systému hodnocení. Závěrečná publikace je určena především tvůrcům vzdělávací politiky, ale může být užitečným zdrojem informací všem, kteří se vzděláváním zabývají a nesou odpovědnost za jeho kvalitu.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce