Regionální semináře k systému evaluace a monitoringu vzdělávání v České republice


28.08.2012

V září budou zahájeny první regionální semináře k diskusi nad klíčovými tématy systému evaluace a monitoringu vzdělávání v České republice. Cílem seminářů je podrobná diskuse k doporučením OECD pro ČR a k návrhům řešení, které pomohou zlepšit výsledky vzdělávání.

Na základě Zprávy OECD a doporučení pro Českou republiku byla připravena klíčová témata týkající se hodnocení na úrovni žáka, učitele a školy.

Po představení jednotlivých témat bude následovat diskuse zaměřená především na zkušenosti a potřeby přítomných účastníků, aktérů ve vzdělávání, ve vyjmenovaných klíčových oblastech hodnocení.
 
Zváni jsou zejména ředitelé škol a učitelé všech stupňů, zástupci zřizovatelů, pracovníci ČŠI, odborní pracovníci pedagogického výzkumu, vysokých škol, odborných ústavů a zástupci asociací.

Účast na seminářích je otevřena všem zájemcům. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné se přihlásit předem. Harmonogram seminářů s příslušnými kontakty naleznete v příloze.
 
Všem zájemcům o účast doporučujeme, aby se předem seznámili se Zprávou OECD a doporučeními zde.
 
Regionální semináře se konají v rámci ESF projektu Kompetence III (Realizace mezinárodních výzkumů v oblasti celoživotního učení a zveřejnění jejich výsledků), ve kterém je Česká školní inspekce partnerem MŠMT. Regionální semináře jsou pořádány v rámci dílčí aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu v ČR.
 

Harmonogram_seminaru ( 329 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce