Posouzení systému evaluace a monitoringu


V rámci aktivity Posouzení systému evaluace a monitoringu se Česká republika zapojila do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s názvem „Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes“. Cílem je provést inventuru evaluačních a monitorovacích aktivit, které probíhají ve vzdělávacím systému ČR. V rámci tohoto výzkumu se provádí šetření potřeb a postojů tvůrců vzdělávací politiky, zřizovatelů, ředitelů a učitelů v oblasti evaluace a monitoringu. V konečné etapě aktivity bude zpracován soubor doporučení pro vzdělávací politiku v oblasti monitoringu a evaluace. Aktivita je součástí projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem je Česká školní inspekce.
 
 • 18.06.2012

  Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

  Obsah Zprávy OECD a její konkrétní doporučení podrobně představil vedoucí expertního týmu Paulo Santiago na konferenci uspořádané MŠMT a ČŠI dne 15. března t. r. v Praze. Zveřejnění jejího českého překladu by mělo mimo jiné sloužit efektivní přípravě série seminářů, které budou probíhat za účasti odborné...
  Celý článek

   
 • 15.05.2012

  Odborné semináře ke Zprávě OECD

  Od září letošního roku se uskuteční série odborných seminářů ke Zprávě OECD o hodnocení vzdělávání v České republice. Základní informace o seminářích a jejich zaměření jsou obsaženy v příloze.
  Celý článek

   
 • 21.03.2012

  Systém hodnocení vzdělávání v České republice

  Pod tímto názvem uspořádala Česká školní inspekce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 15. března 2012 konferenci, jejímž základním posláním bylo projednání Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání v České republice a zároveň i otevření veřejné diskuze k dané...
  Celý článek

   
 • 25.01.2012

  Posouzení systému evaluace a monitoringu v České republice

  Česká republika se zapojila do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes (Zpráva o hodnoticích rámcích pro zlepšení výsledků ve vzdělávání).
  Celý článek

   
1 2  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce