Informace o šetření

 • 01.10.2013

  Zpráva o kvalitě provedení šetření TALIS 2013

  Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva o kvalitě provedení šetření TALIS 2013 hodnotí především průběh hlavního sběru dat tohoto šetření, které proběhlo v České republice od 4...
  Celý článek

   
 • 17.06.2013

  V České republice proběhl hlavní sběr dat pro TALIS 2013

  Již několikrát jsme informovali o tom, že se Česká republika zapojila do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Jedná se o šetření s dotazníkem pro učitele vyučující na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a pro ředitele škol, na ...
  Celý článek

   
 • 20.02.2013

  V České Republice proběhne hlavní sběr dat

  V minulých článcích jsme Vás informovali o zapojení České republiky do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013, které je realizováno OECD a účastní se jej celkem 33 zemí či regionů. Zároveň jsme představili výstupy z předchozí vlny tohoto šetření, tj. TALIS 2008, po jednotlivých...
  Celý článek

   
 • 21.01.2013

  Výsledky TALIS 2008: Profesní rozvoj učitelů

  Jak jste se mohli dočíst v předchozích článcích, v České Republice proběhne na jaře 2013 hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS). Jedná se již o druhou vlnu tohoto šetření, první proběhla v roce 2008 bez účasti ČR. Níže uvádíme základní zjištění z šetření TALIS 2008...
  Celý článek

   
 • 20.12.2012

  Výsledky TALIS 2008: Řízení a vedení školy

  Tento článek přináší některá zajímavá zjištění z první vlny šetření TALIS týkající se řízení a vedení školy, která proběhla v roce 2008 ve 24 zemích OECD a ČR se jí neúčastnila. Více informací o šetření TALIS naleznete na www.talis.cz nebo na www.oecd.org/talis.
  Celý článek

   
 • 03.12.2012

  Výsledky TALIS 2008: Hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby

  V současné době probíhá ve 33 zemích světa včetně ČR druhá vlna Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS 2013).  Jaké zpětné vazby se učitelům dostává? Jak často? Jaký to má význam pro jejich pedagogickou činnost? I takové otázky budeme na jaře 2013 pokládat respondentům v cca 220 náhodně vybraných...
  Celý článek

   
1 2  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce