V České Republice proběhne hlavní sběr dat


20.02.2013

V minulých článcích jsme Vás informovali o zapojení České republiky do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013, které je realizováno OECD a účastní se jej celkem 33 zemí či regionů. Zároveň jsme představili výstupy z předchozí vlny tohoto šetření, tj. TALIS 2008, po jednotlivých tématech. Nyní stojíme před zahájením hlavního sběru dat pro TALIS 2013, který v České republice proběhne od 4. března do 5. května 2013 a zapojí se do něj 220 škol. Více informací o tomto šetření lze nalézt na www.talis.cz, příp. www.oecd.org/TALIS.

Mezinárodní šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013 se zaměřuje na školní prostředí, ve kterém probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. Jedná se o dotazníkové šetření, ve kterém vyplňují dotazníky ředitelé a učitelé, a představuje důležitou zpětnou vazbu, která bude sloužit jako podklad ke zlepšení podmínek pro učitele, zvýšení jejich spokojenosti při vykonávání své profese a tím zefektivnění celé vzdělávací politiky. Šetření také umožňuje doplnit důležité informace potřebné k porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí. Otázky v dotaznících spadají do následujících tematických okruhů: další vzdělávání pedagogů a jejich profesní rozvoj, hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby učitelům v jejich práci, způsob vedení školy, atmosféra ve škole, postoje učitelů a jejich představy o správném způsobu výuky a samotná vyučovací praxe.
 
Na jaře 2012 proběhlo v zúčastněných zemích předběžné šetření, které sloužilo k ověření postupů práce, využívaných programů a také k posouzení kvality dotazníků a jejich vylepšení a zkrácení. Od 4. března do 5. května 2013 proběhne v České republice ve 220 vybraných školách hlavní sběr dat. Náhodný výběr zúčastněných škol provedla pro všechny zapojené země společnost Statistics Canada. V ČR se v každé z těchto škol šetření zúčastní učitelé vyučující na 2. stupni základní školy a/nebo v nižších ročnících víceletého gymnázia a ředitel školy. Vyplnění dotazníku pro učitele bude trvat přibližně 60 minut, vyplnění dotazníku pro ředitele pak 45 minut. Odpovědi budou ukládány průběžně, bude tedy možné vyplňovat dotazník po částech v průběhu více dní.
 
Účast vybraných učitelů a ředitelů v šetření je pro využití výsledků šetření velmi důležitá - nedosáhne-li Česká republika (případně jiná země) v hlavním sběru dat na minimální stanovené požadavky pro návratnost odpovědí, nebude ji možné zařadit do mezinárodních srovnání. První výsledky z šetření budou známy v polovině roku 2014, kdy vyjde mezinárodní zpráva z šetření. Následovat budou národní zprávy z šetření s výsledky za jednotlivé země a další tematicky zaměřené zprávy. Publikace, ve kterých jsou analýzy dat z předchozí vlny šetření TALIS 2008, je možné najít na  www.talis.cz, sekce Talis 2008/Dokumenty z TALIS 2008 ke stažení.
 
Šetření TALIS 2013 je součástí  IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce