V České republice proběhl hlavní sběr dat pro TALIS 2013


17.06.2013

Již několikrát jsme informovali o tom, že se Česká republika zapojila do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Jedná se o šetření s dotazníkem pro učitele vyučující na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a pro ředitele škol, na kterých tito učitelé působí. Jeho cílem je poskytnout vhled do situace učitelů a škol v různých zemích, umožnit mezinárodní srovnání a případně dát impuls k některým pozitivním změnám. Šetření navazuje na jeho první vlnu, která proběhla v roce 2008 bez účasti ČR.

Od 4. března do 5. května 2013 proběhl hlavní sběr dat, kterého se zúčastnilo celkem 220 škol. Výběr škol pro účast v šetření, včetně náhradních škol, provedla společnost Statistics Canada v létě roku 2012 na základě podkladů dodaných národním centrem. Jednalo se o náhodný stratifikovaný výběr.

V těchto 220 školách vyplnili dotazník v českém či anglickém jazyce všichni oslovení ředitelé a 98,3 % z celkového počtu učitelů, kteří byli pro účast vybráni a splňovali definici zkoumané populace. Ve všech školách se přitom šetření zúčastnila alespoň polovina vybraných učitelů a ředitel školy, což byl jeden z požadavků. Z učitelů, kteří dotazník nevyplnili, jich většina dotazník ani vyplnit nemohla, např. z důvodu dlouhodobé nemoci či změny rozvrhu s počátkem 2. pololetí (tj. že oproti očekávání již v době sběru dat nevyučovali na nižším sekundárním stupni). Vyskytl se i případ, že učitel neovládal češtinu ani angličtinu na takové úrovni, aby mohl dotazník vyplnit. Lze tedy konstatovat, že Česká republika zaznamenala velmi vysokou účast a s přehledem splnila požadované nároky pro zařazení dat do mezinárodní databáze TALIS 2013.

Rádi bychom tímto poděkovali všem školním koordinátorům, kteří měli sběr dat na jednotlivých školách na starost, za skvělou spolupráci a také všem respondentům za jejich ochotu dotazník vyplnit a za čas, který mu věnovali.

První mezinárodní zpráva z šetření bude k dispozici v polovině roku 2014 a do konce roku 2014 pak bude zveřejněna i národní zpráva. Obě zprávy budou k dispozici na stránkách www.talis.cz a na stránkách www.csicr.cz (zde).
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce