Výsledky TALIS 2008: Hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby


03.12.2012

V současné době probíhá ve 33 zemích světa včetně ČR druhá vlna Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS 2013).  Jaké zpětné vazby se učitelům dostává? Jak často? Jaký to má význam pro jejich pedagogickou činnost? I takové otázky budeme na jaře 2013 pokládat respondentům v cca 220 náhodně vybraných školách České republiky. Více informací o šetření TALIS lze dohledat na www.talis.cz.

Šetření TALIS 2013 předcházela jeho první vlna, která proběhla v roce 2008 a zúčastnilo se jí 24 zemí (bez účasti ČR). Níže uvádíme některé výsledky šetření TALIS 2008 z oblasti hodnocení a zpětné vazby, které jsou součástí analytických zpráv OECD.

Šetření TALIS 2008 ukázalo, že nejčastěji bývá hodnocení zaměřeno na vztah učitele se žáky, znalosti vyučovaného předmětu a schopnost vedení třídy.

V zaměření hodnocení začínajících a zkušenějších učitelů nebyly zjištěny rozdíly. Takové rozdíly by se přitom daly očekávat zejména s ohledem na fakt, že začínající učitelé vykázali častější potíže s vedením třídy či udržením kázně ve třídě. Právě tyto aspekty by tedy mohly být předmětem jejich hodnocení či zpětné vazby ve zvýšené míře.

Velká část učitelů (okolo 80%), jež někdy v zaměstnání obdržela hodnocení a zpětnou vazbu, vnímá takové hodnocení pozitivně a považuje ho za užitečné pro zkvalitňování své práce.

Potvrdilo se, že hodnocení, popř. zpětná vazba podporuje zavádění žádoucích změn ve způsobu výuky, přičemž tyto změny jsou nejčastěji zacíleny na zlepšování studijních výsledků žáků a na disciplínu ve třídě. Pozitivní přínos zpětné vazby a hodnocení byl v tomto ohledu zaznamenán ve vyšší míře u začínajících učitelů ve srovnání s učiteli zkušenějšími (devět z deseti začínajících učitelů považuje hodnocení a zpětnou vazbu za užitečnou).

Čím více se učitelům (bez rozdílu, zda se jedná o začínající či zkušené učitele) dostává zpětné vazby v určité oblasti jejich práce, tím více si učitelé v této oblasti věří.

Zdaleka ne všem učitelům se však zpětné vazby či hodnocení dostává – více než 20% učitelů v zúčastněných zemích nikdy neobdrželo hodnocení či zpětnou vazbu od ředitele školy, v níž vyučují. Průměrně 13% učitelů pak nikdy neobdrželo žádné hodnocení ani od ředitele školy, ani např. od jiných učitelů či externích hodnotitelů.

Celá jedna pětina začínajících učitelů se ve své práci nesetkala s žádnou formou hodnocení či zpětné vazby.


Šetření TALIS 2013 je součástí  IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce