Výsledky TALIS 2008: Řízení a vedení školy


20.12.2012

Tento článek přináší některá zajímavá zjištění z první vlny šetření TALIS týkající se řízení a vedení školy, která proběhla v roce 2008 ve 24 zemích OECD a ČR se jí neúčastnila. Více informací o šetření TALIS naleznete na www.talis.cz nebo na www.oecd.org/talis.

Analýzou odpovědí ředitelů škol na jejich činnosti v rámci školy byly rozlišeny dva styly řízení a vedení školy: pedagogický administrativní.

Pedagogický styl vedení školy se zaměřuje na vytváření podmínek pro efektivní výuku včetně přímého dohledu nad její kvalitou a výsledky učení žáků. V administrativním stylu vedení školy převažuje spíše odpovědnost za výkon školy a důraz na plánování a dodržování předem stanovených postupů.

Pedagogický styl vedení školy byl zastoupen ve všech zemích, které se zúčastnily šetření. Mezi jednotlivými zeměmi však byly nalezeny značné rozdíly z hlediska míry využití tohoto stylu. Důraz na pedagogické vedení kladl nadprůměrný počet ředitelů např. v Brazílii, Slovinsku a Polsku, naopak ve Španělsku a Estonsku ho ředitelé využívali v menší míře. Mnoho ředitelů často využívalo oba styly vedení současně.

Ve více než jedné třetině zúčastněných zemí se k pedagogickému stylu vedení školy přikláněly častěji ženy než muži.

Pro více než jednu čtvrtinu zemí platí, že učitelé, jejichž ředitelé ve větší míře využívali pedagogický styl, častěji spolupracovali se svými kolegy za účelem výměny informací a materiálů.  

Ve školách, kde ředitelé využívali pedagogický styl vedení školy, byla ve více než polovině zemí při hodnocení učitelů přisuzována důležitost účasti v profesním vzdělávání, ve 43 % zemí inovativnosti vyučovacích postupů a v necelé třetině zemí výsledkům žáků. Zároveň bylo důležitým cílem hodnocení učitelů zlepšit jejich vyučovací postupy. V důsledku hodnocení ředitelé často navrhovali program profesního vzdělávání (ve třech čtvrtinách zemí) a to zejména pro slabší učitele.

Zatímco mezi administrativním stylem vedení školy a výše sledovanými oblastmi nebyly zjištěny žádné konzistentní vztahy, s pedagogickým stylem souvisely důležité aspekty řízení efektivní výuky ve školách.

TALIS 2013 se v oblasti vedení školy zaměří znovu na profily ředitelů a vedení školy, otázky kladené ředitelům v roce 2008 však budou rozšířeny o nové, týkající se týmového vedení školy.

 
Šetření TALIS 2013 je součástí  IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce