TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR


27.10.2015 TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

Jednou z reakcí na výsledky mezinárodního šetření TALIS 2013 bylo zjišťování informací týkajících se pedagogického vedení vykonávaného řediteli českých základních škol. Toto zjišťování doplňovalo aktivity České školní inspekce související s přípravou a pilotním ověřením vzdělávacího programu zaměřeného na pedagogický leadership. Šetření mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR, jehož výsledkem je tato souhrnná zpráva, bylo v první fázi prováděno pomocí dotazníkového šetření. Získané informace byly poté doplňovány a zpřesňovány prostřednictvím série skupinových rozhovorů. Zatímco první fáze šetření ukázala, čemu se ředitelé základních škol věnují a jak vnímají svou práci, druhá fáze umožňovala doplňovat některá již nabytá data, dostávat se hlouběji pod povrch věcí a nadto ještě získat další, rozšiřující informace o četných aspektech práce ředitelů základních škol. Výsledky šetření shrnuté v této publikaci mohou mj. posloužit jako inspirace pro úvahy o tom, co ředitelé základních škol potřebují, aby mohli svou práci dobře vykonávat, a jak jim v tom lze pomáhat. Zprávu Česká školní inspekce zveřejňuje v příloze.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce