Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o přípravě a realizaci pilotního šetření TALIS 2018


02.10.2017

Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia. Česká republika je v cyklu TALIS 2018 zapojena navíc také do volitelného modulu TALIS-PISA link.

Tato Zpráva se zaměřuje na shrnutí celého procesu přípravy a realizace pilotního šetření, které je vždy prováděno na menším vzorku škol a jeho cílem je ověřit zejména nově vytvořené dotazníkové otázky, jednotlivé procesy přípravy, logistiky a vlastního sběru dat. Získané zkušenosti se pak na národní i mezinárodní úrovni využijí v rámci hlavního sběru dat.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce