Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci hlavního šetření TALIS 2018


22.10.2018

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uskutečňuje v oblasti vzdělávání několik hlavních projektů srovnávajících situaci v různých státech. Od roku 2009 je realizováno i mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS (Teaching and Learning International Survey), které mapuje v mezinárodním kontextu názory a postoje ředitelů škol a učitelů. Česká republika se v minulosti zapojila do cyklu TALIS 2013. Předkládaná zpráva popisuje přípravu a průběh hlavního sběru dat šetření TALIS 2018 v České republice. Do cyklu TALIS 2018 je celkem zapojeno 46 států a ekonomik, v České republice se hlavního sběru dat zúčastnilo 400 škol a přes 8 200 učitelů. Základní modul šetření TALIS je zaměřen na úroveň ISCED 2 (mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO), která v České republice odpovídá druhému stupni základní školy a nižšímu stupni víceletého gymnázia.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce