TALIS


Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) je projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření TALIS je prvním mezinárodním výzkumem, ve kterém jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. Představuje důležitou zpětnou vazbu, která má sloužit jako podklad ke zlepšení podmínek pro učitele, zvýšení jejich spokojenosti při vykonávání své profese, a tím zefektivnění celé vzdělávací politiky. Šetření také umožňuje doplnit důležité informace potřebné k porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a identifikovat příklady dobré praxe. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.
 
 • 15.01.2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

  Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v Národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím. Postupně se zabývá...
  Celý článek

   
 • 01.07.2014

  Datové soubory z šetření TALIS 2013

  Datové soubory z šetření TALIS 2013, která obsahují data za Českou republiku, naleznete níže v příloze.  Mezinárodní databáze jsou dostupné na adrese: http://stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=talis_2013 Šetření TALIS 2013 je součástí projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním...
  Celý článek

   
 • 25.06.2014

  Národní zpráva TALIS 2013

  Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky šetření o vyučování a učení - TALIS 2013. Toto šetření je jedním z klíčových projektů OECD, kterého se účastní celkem 34 zemí. V příloze naleznete národní zprávu, která představuje výsledky týkající se českého vzdělávacího prostředí v kontextu mezinárodní situace.  Tato...
  Celý článek

   
 • 28.05.2014

  Koncepční rámec šetření TALIS 2013

  Tento dokument představuje základní koncepční rámec mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Obsahuje obecný záměr šetření, jeho hlavní cíle, definici šetřené populace i popis témat, kterým se šetření věnuje. Záměrem tohoto koncepčního rámce je také podat stabilní základy pro příští vlny šetření TALIS...
  Celý článek

   
 • 01.10.2013

  Zpráva o kvalitě provedení šetření TALIS 2013

  Česká školní inspekce vydává plánovaný výstup IPn projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva o kvalitě provedení šetření TALIS 2013 hodnotí především průběh hlavního sběru dat tohoto šetření, které proběhlo v České republice od 4...
  Celý článek

   
 • 17.06.2013

  V České republice proběhl hlavní sběr dat pro TALIS 2013

  Již několikrát jsme informovali o tom, že se Česká republika zapojila do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013. Jedná se o šetření s dotazníkem pro učitele vyučující na 2. stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a pro ředitele škol, na ...
  Celý článek

   
1 2 3 4  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce