TALIS


Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) je projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření TALIS je prvním mezinárodním výzkumem, ve kterém jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. Představuje důležitou zpětnou vazbu, která má sloužit jako podklad ke zlepšení podmínek pro učitele, zvýšení jejich spokojenosti při vykonávání své profese, a tím zefektivnění celé vzdělávací politiky. Šetření také umožňuje doplnit důležité informace potřebné k porovnávání vzdělávacích systémů jednotlivých zemí a identifikovat příklady dobré praxe. V ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce.
 
 • 20.02.2013

  V České Republice proběhne hlavní sběr dat

  V minulých článcích jsme Vás informovali o zapojení České republiky do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS) 2013, které je realizováno OECD a účastní se jej celkem 33 zemí či regionů. Zároveň jsme představili výstupy z předchozí vlny tohoto šetření, tj. TALIS 2008, po jednotlivých...
  Celý článek

   
 • 21.01.2013

  Výsledky TALIS 2008: Profesní rozvoj učitelů

  Jak jste se mohli dočíst v předchozích článcích, v České Republice proběhne na jaře 2013 hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS). Jedná se již o druhou vlnu tohoto šetření, první proběhla v roce 2008 bez účasti ČR. Níže uvádíme základní zjištění z šetření TALIS 2008...
  Celý článek

   
 • 20.12.2012

  Výsledky TALIS 2008: Řízení a vedení školy

  Tento článek přináší některá zajímavá zjištění z první vlny šetření TALIS týkající se řízení a vedení školy, která proběhla v roce 2008 ve 24 zemích OECD a ČR se jí neúčastnila. Více informací o šetření TALIS naleznete na www.talis.cz nebo na www.oecd.org/talis.
  Celý článek

   
 • 03.12.2012

  Výsledky TALIS 2008: Hodnocení učitelů a poskytování zpětné vazby

  V současné době probíhá ve 33 zemích světa včetně ČR druhá vlna Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS 2013).  Jaké zpětné vazby se učitelům dostává? Jak často? Jaký to má význam pro jejich pedagogickou činnost? I takové otázky budeme na jaře 2013 pokládat respondentům v cca 220 náhodně vybraných...
  Celý článek

   
 • 27.11.2012

  Výsledky TALIS 2008: Vyučovací postupy, postoje učitelů a jejich chápání role učitele

  Jak jsme Vás již informovali, na jaře 2013 proběhne hlavní sběr dat v rámci Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS 2013). Jedná se již o druhou vlnu šetření TALIS, první byla realizována v roce 2008 bez účasti ČR. Abychom podpořili účast oslovených škol na tomto mezinárodním šetření, zřídili jsme...
  Celý článek

   
 • 22.11.2012

  Na jaře proběhlo předběžné šetření TALIS 2013

  Možná již víte, že se Česká Republika zapojila do Mezinárodního šetření o vyučování a učení (TALIS 2013). Jedná se o první mezinárodní šetření, ve kterém jsou učitelé 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií spolu s řediteli těchto škol přímo dotazováni na školní prostředí, ve kterém probíhá...
  Celý článek

   
1 2 3 4  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce