TIMSS


Mezinárodní šetření TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a/nebo 8. ročníku základní školy v matematice a v přírodovědných předmětech. Cyklus tohoto šetření je čtyřletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Kromě úrovně znalostí žáků se zjišťuje i vliv domácího prostředí, postoje rodičů apod., což umožňuje zjistit informace například o selektivitě vzdělávání.
 
 • 11.03.2019

  Prohlášení o ochraně údajů

  Vymezení a kontaktní údaje správců:   Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37 150 21 Praha 5 Telefon: +420 251 023 127 E-mail: posta@csicr.cz   a   IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání) Keizersgracht 311 1016 EE Amsterdam The Netherlands Telefon: +31 20 625 3625 E-mail...
  Celý článek

   
 • 22.01.2019

  Česká republika je zapojena do cyklu TIMSS 2019

  Od roku 1995 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního projektu TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťuje úroveň znalostí a dovedností žáků 4. a 8. ročníku základních škol v matematice a v přírodních vědách. Za přípravu, realizaci a vyhodnocování...
  Celý článek

   
 • 22.10.2018

  Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci pilotního šetření TIMSS 2019

  Koncepce sedmého cyklu šetření TIMSS 2019 vychází stejně jako v předešlých letech z konsenzu výzkumných pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku zastupujících všechny zúčastněné země. Součástí šetření TIMSS 2019 je příprava postupného přechodu od písemného testování k testování...
  Celý článek

   
 • 16.05.2018

  Sekundární analýza TIMSS 2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodního šetření TIMSS 2015 zaměřenou na metody výuky a ICT.  
  Celý článek

   
 • 02.10.2017

  Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o přípravě a realizaci předpilotního šetření TIMSS 2019

  Koncepce sedmého cyklu – šetření TIMSS 2019 – vychází stejně jako v předešlých letech z konsenzu výzkumných pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku zastupujících všechny zúčastněné země. V rámci každého cyklu předchází hlavnímu sběru dat tzv. pilotní šetření, ve kterém se...
  Celý článek

   
 • 02.10.2017

  Uvolněné úlohy z TIMSS 2015

  Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci s uvolněnými úlohami z mezinárodního šetření TIMSS 2015. Publikace obsahuje testové úlohy z matematiky a přírodovědy pro žáky 4. ročníků ZŠ a určena je zejména učitelům prvního stupně základních škol, kteří mohou tyto úlohy využít přímo ve výuce.   
  Celý článek

   
1 2 3 4  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce