Česká školní inspekce zveřejňuje národní a mezinárodní databázi šetření TIMSS 2015


12.06.2017

Databáze obsahují odpovědi na dotazníkové otázky a v případě žáků 4. ročníku také výsledky v testu.

K dispozici ke stažení jsou:
 
Národní databáze výsledků šetření TIMSS 2015 - datové soubory ve formátu SPSS v komprimované podobě (zip)
 
Mezinárodní databáze - s ohledem na velikost datových souborů zde uvádíme odkaz na mezinárodní stránky projektu TIMSS, na kterých jsou datové soubory dostupné (https://timss.bc.edu/timss2015/international-database/index.html)
 
Školní dotazník – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Žákovský dotazník – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Dotazník pro učitele – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Dotazník pro rodiče – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Přehled znění otázek bez nabídky odpovědí (pro všechny dotazníky) – česky (xls)
 
Popis struktury datových souborů – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 
Seznamy proměnných obsažených v datových souborech – anglicky (xls)

 
Pro analytickou práci s datovými soubory zde zároveň zveřejňujeme:
 
Stručný manuál IDB Analyzer – česky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Help k softwaru IDB Analyzer – anglicky ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
 

V angličtině je k dispozici také podrobná technická zpráva k šetření TIMSS 2015 s popisem metod a postupů (http://timssandpirls.bc.edu/publications/timss/2015-methods.html).
 
Mezinárodní zpráva TIMSS 2015, Encyklopedie TIMSS 2015 a další materiály jsou k dispozici na webových stránkách http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce