Česká školní inspekce zveřejňuje Zprávu o přípravě a realizaci předpilotního šetření TIMSS 2019


02.10.2017

Koncepce sedmého cyklu – šetření TIMSS 2019 – vychází stejně jako v předešlých letech z konsenzu výzkumných pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku zastupujících všechny zúčastněné země. V rámci každého cyklu předchází hlavnímu sběru dat tzv. pilotní šetření, ve kterém se ověřují nástroje pro sběr dat a metodika pro hlavní šetření. Součástí šetření TIMSS 2019 je příprava postupného přechodu od písemného testování k testování elektronickému. Proto bylo rozhodnuto o zařazení nové fáze, označené jako předpilotní šetření.

V rámci předpilotního šetření, které proběhlo v letošním roce, byla ověřována testová aplikace pro elektronické zadávání testů a hlavním cílem je porovnání výsledků žáků v obou formách testu. Tato zpráva popisuje přípravu a průběh předpilotního šetření cyklu TIMSS 2019 v České republice.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce