Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu o přípravě a realizaci pilotního šetření TIMSS 2019


22.10.2018

Koncepce sedmého cyklu šetření TIMSS 2019 vychází stejně jako v předešlých letech z konsenzu výzkumných pracovníků a odborníků na vzdělávací politiku zastupujících všechny zúčastněné země. Součástí šetření TIMSS 2019 je příprava postupného přechodu od písemného testování k testování elektronickému. Hlavním cílem pilotního šetření realizovaného v roce 2018 byla příprava standardizovaných testových a dotazníkových položek a doplnění databáze úloh pro hlavní sběr dat v roce 2019. Předkládaná zpráva popisuje přípravu a průběh pilotního šetření cyklu TIMSS 2019 v ČR, do kterého se zapojilo 38 náhodně vybraných základních škol. Na každé škole s větším počtem tříd ve 4. ročníku byly pro testování vybrány dvě třídy. Žáci vyplňovali v této fázi elektronickou formu testu.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce