Využití výsledků výzkumů


Tato aktivita je součástí projektu Kompetence I, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky.

Aktivita je zaměřena na následné analýzy údajů a využití poznatků vyplývajících z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA a na zjištění typických chyb v řešení testových úloh českých žáků pomocí analýzy chyb žákovských řešení v testech.

Mezinárodní srovnání výsledků českých žáků, jejich úrovně a vývoj v čase přináší celou řadu otázek, pokud jde o efektivitu vzdělávací soustavy, kvalitu práce škol a pedagogů, kterým je žádoucí věnovat odpovídající pozornost. Jedním z mimořádně významných faktorů je potřeba reformy vzdělávání a současně nezbytnost monitorovat, vyhodnocovat a ovlivňovat průběh a účinnost této reformy v jednotlivých oblastech. Aktivita VVV je proto zaměřena na další vytěžování dat mezinárodních šetření, poznatků o výsledcích českých žáků, a to se zvláštním zaměřením na využití dosažených zjištění k podpoře kurikulární reformy a na uplatnění závěrů v pedagogické práci škol.
 
1  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce