Revize osnov českého jazyka a literatury


22.09.2016

Nejvyšší rada Evropských škol na svém pražském jednání v dubnu 2015 schválila pravidla pro tvorbu a jednotnou strukturu učebních osnov, jejichž základem je osvojování klíčových kompetencí. Inspektoři odpovědní za jednotlivé předměty upravují osnovy tak, aby korespondovaly s novým předpisem, a to nejpozději do září 2018. 

V loňském roce obě národní inspektorky společně s dalšími odborníky provedli revizi učebních osnov pro český jazyk a literaturu v předškolním, primárním a sekundárním cyklu Evropských škol a to tak, aby byly provázány s českými kurikulárními dokumenty. Výstupy byly konzultovány s kompetentními pracovníky Národního ústavu pro vzdělávání a schváleny poradou vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 9. září 2016.

Očekávané výstupy a obsah vzdělávání (učivo) v předškolním a primárním cyklu byly přeskupeny do oblastí, které korespondují s oblastmi hodnocenými na vysvědčení. Vytvořeny byly indikátory pro hodnocení výstupů pátého ročníku v oblasti Rozvoj jazyka.

Učební osnovy českého jazyka a literatury pro sekundární stupeň byly rovněž uspořádány dle předepsané struktury. Nově byly nadefinovány vzdělávací cíle předmětu pro všechny tři cykly sekundárního vzdělávání a na jejich základě byl vymezen vzdělávací obsah.

Vzhledem k probíhající harmonizaci maturitní zkoušky z mateřského/dominantního jazyka byly vypracovány příklady k nové verzi písemné maturitní zkoušky pro žáky, kteří budou podle uvedené verze maturovat poprvé v roce 2018. V průběhu českého předsednictví byla schválena nová sedmistupňová hodnoticí škála pro sekundární cyklus a revidované osnovy obsahují hodnoticí kritéria s deskriptory pro jednotlivé klíčové kompetence pokrývající sedmistupňovou hodnotící škálu. Certifikát evropské maturitní zkoušky je uznáván i českými univerzitami, proto je nezbytné, aby vzdělávací cíle a obsah v učebních osnovách Evropských škol korespondovaly s českými učebními dokumenty.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce