Vzdělávací seminář pro učitele Evropských škol


22.09.2016

Česká školní inspekce ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravila koncem srpna 2016 dvoudenní vzdělávací seminář pro učitele Evropských škol. Uskutečnil se v prostorách ČŠI v Praze. Zúčastnili se ho pedagogičtí pracovníci z předškolního, primárního i sekundárního cyklu Evropských škol. Spektrum účastníků rozšířili i inspektoři z některých krajských inspektorátů.

Obsah semináře byl koncipován tak, aby respektoval zájmy a potřeby učitelů Evropských škol. První den se docentka Hana Kasíková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy věnovala principům efektivního kooperativního učení, jeho pozitivními přínosy a vzájemné provázanosti se společným vzděláváním. Pozastavila se i u specifik realizace kooperativní výuky při vzdělávání různých věkových kategorií žáků. V průběhu celého dne se prolínala teorie s praxí, uchazeči si ve skupinách vyzkoušeli zajímavé aktivity i činnosti a vzájemně se obohacovali vlastními zkušenostmi.

Následující den lektorovaly na téma společné vzdělávání docentka Jana Kratochvílová z brněnské Masarykovy univerzity, Mgr. Karla Černa ředitelka malotřídní základní školy v Ivančicích a Mgr. Olga Kusá z Ligy lidských práv.

Tentokrát se řešila problematika principů inkluzivního vzdělávání, individualizace a diferenciace ve vzdělávání, výukových strategií a konkrétních potřeb učitelů. Došlo i na otázky ohledně výukových pomůcek, podpůrných a individuálních vzdělávacích plánů, kooperace asistenta a učitele a diagnostiky učebního stylu.

Účastníci semináře ocenili profesionální úroveň semináře, přátelskou atmosféru i příjemné prostředí České školní inspekce.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce