Zásady pro uznávání vzdělání, dosaženého v Evropských školách, v České republice


05.02.2019

Jedním ze závazků vyplývajících pro Českou republiku z Úmluvy o statutu Evropských škol, přijaté v Lucemburku dne 21. června 1994 (publ. pod č. 122/2005 Sb.m.s.), je uznávání roků studia úspěšně dokončených v Evropských školách a diplomů a vysvědčení potvrzujících tato studia včetně osvědčení o Evropské maturitě (European Baccalaureate), které se vydává po úspěšném dokončení sekundárního stupně vzdělávání a vykonání písemné i ústní maturitní zkoušky a je uznáváno jako rovnocenná vstupní kvalifikace pro studium na vysoké škole v jakémkoli členském státě Evropské unie (viz ustanovení čl. 5 a 11 Úmluvy o statutu Evropských škol).

S ohledem na uvedený závazek je při uznávání vzdělání dosaženého v Evropských školách v České republice třeba uplatňovat zásady, které naleznete v přiloženém dokumentu. 

Zásady pro uznávání vzdělání ( 329 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce