ČŠI spolupracuje s Centrem pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD


18.06.2012 ČŠI spolupracuje s Centrem pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD

CERI (The Centre for Educational Research and Innovation) OECD, Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání, je od roku 1968 jednou z nejvýznamnějších světových organizací v poskytování informací  o vzdělávání. Práce v Řídící radě CERI se zúčastňovala i zástupkyně České školní inspekce, Michaela Šojdrová.

Aktivní účast na jednáních CERI umožňovala české zástupkyni získávat aktuální informace z výzkumných programů a projektů OECD, které předává k využití především České školní inspekci a Ministerstvu školství. Do jednotlivých projektů jsme buď aktivně zapojeni, účastníme se šetření (ČŠI je  zapojena do projektu PISA, Talis, Assessment and Evaluation, Overcoming School Failure, Early Childhood Education and Care) anebo pouze čerpáme poznatky z  výsledků  projektů  mezinárodního srovnání jako je například projekt  Innovative Teaching  for Effective Learning.  Důležitá je  i možnost sledovat a připomínkovat tvorbu dokumentů OECD ve vzdělávací politice z hlediska České republiky.  
Sdílení informací a spolupráce s experty OECD  se tak stává pro ČŠI  jedním z nástrojů zlepšování systému hodnocení a tvorby vzdělávací politiky. 
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce