SICI


Organizace sdružující národní a regionální inspektoráty vzdělávání.

SICI – The Standing International Conference of Inspectorates (Stálá mezinárodní konference inspektorátů)

Zkratkou SICI se označuje „Stálá mezinárodní konference inspektorátů vzdělávání“ (The Standing International Conference of Inspectorates). Jedná se o organizaci sdružující národní a regionální inspektoráty vzdělávání. Byla založena v roce 1995, přičemž Česká republika, resp. Česká školní inspekce, patří mezi její zakládající členy. V současnosti je členem 35 inspektorátů (nejnovějším členem SICI je od února 2015 Bavorsko). 

SICI má dva hlavní úkoly. Svým členům poskytuje služby, které jsou zaměřeny na rozvíjení profesionality inspektorátů a jejich členů. Do těchto služeb zahrnuje pořádání specializovaných seminářů, vytváření profesních sítí, vydávání odborného bulletinu a provoz interaktivních webových stránek nabízejících informace, publikace a prostor pro komunikaci mezi členy SICI.

SICI přispívá k pochopení vývoje vzdělávání ve svých členských zemích. Činí tak vypracováváním komparativních studií, společných evropských projektů a aktivní spoluúčastí na konferencích a seminářích. Za tímto účelem spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi: European Schoolnet, European Commission, OECD a CIDREE.


Informace o pořádaných mezinárodních akcích, realizovaných projektech a studie o inspekčních systémech v evropských zemích najdete na webových stránkách SICI .

1 2  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce