Česká školní inspekce bude spolupracovat s plzeňskou pedagogickou fakultou


17.04.2018

V úterý 17. dubna 2018 podepsali ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Randa dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi. Předmětem spolupráce budou zejména společné aktivity v rámci vzdělávání studentů učitelských oborů na plzeňské fakultě a vzdělávání inspekčních pracovníků České školní inspekce, analytická, projektová a publikační činnost v tématech souvisejících s počátečním vzděláváním a přípravou budoucích učitelů nebo stáže studentů fakulty v České školní inspekci. Po podpisu memoranda diskutovali představitelé obou institucí o aktuálních tématech souvisejících s pregraduálním i dalším vzděláváním pedagogických pracovníků.

Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce