Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – vzdělávání pedagogů


04.01.2018

Česká školní inspekce připravila pro učitele základních a středních škol specifický vzdělávací program zaměřený na využití didaktického potenciálu uvolněných úloh z mezinárodního šetření PISA. Cílem vzdělávacího programu není rozebírat metodologické či teoretické aspekty mezinárodního šetření PISA, ale nabídnout pedagogům možnost hlouběji porozumět záměrům a konstrukci používaných testových úloh, a poskytnout jim tak určitý metodický návod, konkrétní tematické příklady a inspiraci pro práci s úlohami přímo ve výuce. Účastníci vzdělávacího programu se zároveň naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET, především v modulu školního testování.

Seminář je určen zejména učitelům 2. stupně základních škol a učitelům středních škol se zaměřením na přírodovědné předměty a matematiku. Přihlášeno může být i více účastníků z jedné školy. Účast na vzdělávacím programu je zdarma.

Vzdělávací program navazuje na obdobně koncipovaný program zaměřený na využívání úloh z mezinárodního šetření TIMSS 2015, který Česká školní inspekce realizovala na podzim 2017 a kterého se zúčastnilo více než 1 400 učitelů.

Jednodenní semináře (9:00–15:00) pro skupiny max. 15 účastníků se budou od ledna do dubna 2018 konat ve většině krajských měst České republiky* v následujících termínech:
Náhled
* Konkrétní místa konání v daném městě jsou součástí zasílaných pozvánek a zájemcům o účast se zobrazí také při registraci na seminář v systému InspIS E‑LEARNING.
 

Rámcový program

1. Mezinárodní šetření PISA a metodika testování
 • Seznámení se základními informacemi o šetření PISA a vývojem výsledků českých žáků.
 • Pojetí testovaných oblastí se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015.
 • Dílčí škály hodnocení, gramotnostní úrovně, sledované dovednosti a znalosti.
2. Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh
 • Metodika tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti.
 • Ukázky uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012).
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování úloh.
3. Rozbor interaktivních úloh PISA 2015
 • Metodika tvorby interaktivních testových úloh pro přírodovědnou gramotnost – nový prvek v cyklu PISA 2015.
 • Rozbor, didaktické využití a vyhodnocování interaktivních úloh.
 • Diskuze specifik a možností elektronického zadávání testových úloh.
4. Práce s uvolněnými úlohami PISA v modulu InspIS SET a další možnosti využití ICT při výuce
 • Účel a určení systému InspIS s akcentem na modul školního testování, rámcové představení modulů certifikovaného a domácího testování.
 • Základní komponenty systému: katalog úloh, katalog testů.
 • Praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření.
5. Tvorba testových úloh
 • Ukázky vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce.
 • Dílna – tvorba testových úloh.
 • Zhodnocení a diskuze.
6. Závěr, ukončení semináře
 • Informace o nástrojích České školní inspekce využitelných v rámci vlastního hodnocení školy.
 • Ukázka publikací a dalších zdrojů pro inspiraci na webových stránkách České školní inspekce.
 • Evaluace semináře.
Během přestávek bude pro účastníky připraveno občerstvení.

Ve školicí místnosti budou mít pedagogové k dispozici notebooky, jejichž prostřednictvím si budou moci prakticky vyzkoušet práci v systému InspIS SET.

Pozvánky (včetně konkrétního místa konání v daném městě) jsou jednotlivým školám zasílány také adresně prostřednictvím e-mailové zprávy, a to vždy s několikatýdenním předstihem před prvním termínem konání seminářů v daném regionu.
 

Informace pro přihlášení k účasti na vzdělávacím programu

Na vzdělávací program se registrují samostatně přímo jeho účastníci - učitelé (nikoli přes ředitele školy), a to prostřednictvím systému InspIS E‑LEARNING. Registraci s výběrem konkrétního data konání semináře musí provést každý účastník samostatně dle následujícího návodu.

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu (pedagogický pracovník školy) dosud nemá vytvořen účet v systému InspIS (nepracoval dosud např. v systémech InspIS DATA nebo InspIS ŠVP), bude před níže popsanou registrací nejprve nutné vytvořit si vlastní účet. To je třeba provést prostřednictvím registračního formuláře v  InspIS DATA na adrese https://inspis.csicr.cz, volba Vytvořit nový účet

Náhled

Po vyplnění formuláře obdrží pedagog na zadaný e‑mail zprávu s odkazem, přes který je požadavek na vytvoření účtu nutné potvrdit. V dalším emailu pak obdrží heslo pro přihlášení (uživatelským jménem bude e- mailová adresa).

Pokud si však uživatel tímto způsobem vytvoří nový účet, jeho použití pro registraci na vzdělávací program v InspIS E‑LEARNING bude možné až po uplynutí cca 30-60 minut (přenos dat mezi systémy InspIS).

Pokud zájemce o účast na vzdělávacím programu již účet v systému InspIS vytvořen má (nebo si ho dle předcházející instrukce nově vytvořil), je třeba se přihlásit do systému InspIS E‑LEARNING (https://elearning.csicr.cz). V sekci Nabízené kurzy se objeví nabídka termínů seminářů

Náhled

Po výběru příslušného termínu se pedagog do kurzu registruje

Náhled

Potvrzení o registraci bude účastníkovi zasláno e-mailovou zprávou.

Pro jakékoli dotazy nebo pro zrušení registrace na vzdělávací program je možné využít systém InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz), téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.


ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce