Výroční zprávu České školní inspekce projednali poslanci i senátoři


08.02.2019

V úterý 29. ledna 2019 představil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal členům Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR hlavní zjištění, závěry a doporučení obsažené ve Výroční zprávě České školní inspekce za školní rok 2017/2018, která komplexně popisuje a hodnotí kvalitu a efektivitu vzdělávání v České republice v uvedeném období. Ve středu 6. února 2019  pak obsah výroční zprávy projednali členové Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Všichni přítomní členové školských výborů obou komor parlamentu velmi pozitivně hodnotili komplexnost pohledu na kvalitu vzdělávání, který Česká školní inspekce poskytuje, význam jednotlivých zjištění a akcentovali nutnost s kvalitativními výstupy z činností České školní inspekce na úrovni řízení vzdělávací soustavy i práce zákonodárných sborů důsledně pracovat.

Náhled   Náhled
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce