Články

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Příklady úloh z finanční gramotnosti

V příloze naleznete příklady úloh z finanční gramotnosti. Tyto úlohy se objevily v pilotním šetření v roce 2011 a nebudou již dále používány pro účely testování PISA.

Tematická zpráva - Podpora rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti

Česká školní inspekce vydává tematickou zprávu reflektující podporu rozvoje matematické, finanční a čtenářské gramotnosti, ve vazbě na porovnání inspekčních zjištění z let 2009/2010 a 2012/2013 doplněné o šetření finanční gramotnosti realizované v roce 2012/2013.

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012

Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční gramotnost (Financial Literacy Expert Group, FEG) a také s přispěním OECD Ředitelství pro oblast financí a podnikání (Directorate for Financial and Enterprise Affairs, DAF), konkrétně Adele Atkinson and Flore-Anne Messy, a také OECD Ředitelství pro vzdělávání (Education Directorate, ED). Skupina FEG byla jmenována hlavními kontraktory PISA s ohledem na doporučení sekretariátu OECD DAF a schválení PISA Řídícího výboru (PISA Governing Board, PGB).

ČŠI zveřejnila výsledky mezinárodního šetření PISA 2012 v oblasti finanční gramotnosti

Česká školní inspekce dnes zveřejnila výsledky mezinárodního šetření PISA 2012 v oblasti finanční gramotnosti. Ta byla u žáků, kteří se v jednotlivých zemích do šetření PISA zapojují v pravidelných tříletých cyklech již od roku 2000, testována vůbec poprvé. Dobrou zprávou pro české školství je, že se naši žáci zařadili mezi sedm nejúspěšnějších zemí a předběhli tak své vrstevníky z USA, Ruska či Francie.

Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012

Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční gramotnost (Financial Literacy Expert Group, FEG) a také s přispěním OECD Ředitelství pro oblast financí a podnikání (Directorate for Financial and Enterprise Affairs, DAF), konkrétně Adele Atkinson and Flore-Anne Messy, a také OECD Ředitelství pro vzdělávání (Education Directorate, ED). Skupina FEG byla jmenována hlavními kontraktory PISA s ohledem na doporučení sekretariátu OECD DAF a schválení PISA Řídícího výboru (PISA Governing Board, PGB).

Tematická zpráva - Finanční kontrola ve školách a školských zařízeních MŠMT za rok 2012

Česká školní inspekce zveřejňuje v příloze tematickou zprávu - Finanční kontrola ve školách a školských zařízeních MŠMT za rok 2012.

Jaké úlohy se skrývají v kategorii PROBLÉMOVÉ ÚLOHY (Problem Solving)?

Současný cyklus projektu PISA 2012 je zaměřen na MATEMATIKU. Jeho součástí je navíc i to, jak si žáci poradí s řešením úloh z FINANČNÍ GRAMOTNOSTI a tzv. PROBLÉMOVÝCH ÚLOH (Problem Solving). Tyto úlohy nelze jednoznačně zařadit do jedné z testovaných oblastí, protože při jejich řešení musí žáci tvořivě kombinovat vědomosti a dovednosti z různých oborů. Pilotního šetření, které proběhlo na jaře loňského roku, se zúčastnilo 888 českých žáků. Testování se v České republice uskutečnilo poprvé elektronicky.

Jak probíhá šetření PISA 2012 v České republice?

V uplynulém školním roce 2011/2012 se na vybraných školách v České republice uskutečnil hlavní sběr dat projektu OECD PISA. Jedná se již o pátý cyklus tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu, do kterého se Česká republika zapojila v roce 1998, tedy v době jeho zahájení. Projekt je zaměřen zejména na zjišťování čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v zemích z celého světa.

  1 2 3 4 5 ...  >|


ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce