Česká školní inspekce diskutovala se zástupci ukrajinských škol a úřadů o inkluzivním vzdělávání

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 přijal náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys delegaci pedagogů a úředníků z Ukrajiny. Ta byla tvořena prezidentkou Asociace ředitelů škol Ukrajiny, několika řediteli ukrajinských škol, zástupci Ministerstva školství a vědy Ukrajiny a Krajského úřadu Kyjevské oblasti. Hlavním tématem setkání byla problematika inkluzivního vzdělávání a vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys představil hostům přístup České školní inspekce jako národní autority v oblasti hodnocení a kontroly škol a školských zařízení i vzdělávací soustavy jako celku k těmto tématům, přiblížil roli České školní inspekce v oblasti hodnocení a kontroly práva na vzdělání založeného na zásadách rovnosti, nediskriminace a poskytování podpory dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo nějakou formou znevýhodnění, okomentoval hlavní oblasti, kterým se Česká školní inspekce v rámci hodnocení, kontroly a podpory inkluzivního vzdělávání věnuje, nastínil záměry České školní inspekce v daných tématech do budoucna a představil také hlavní problémy v oblasti rovnosti a kvality ve vzdělávání včetně aktuálně prováděných kroků a opatření směřujících ke zvyšování inkluzivity českého vzdělávacího systému a ke snižování nerovností v něm.  Kromě inkluzivního vzdělávání se ukrajinští hosté zajímali také o kariérní systém pro učitele i ředitele. Zavádění těchto systémů do praxe v České republice představila ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání Helena Plitzová.

Ukrajinská delegace přijela do České republiky v rámci projektu Alternativní vzdělávání pro ukrajinské školy, který realizuje Asociace pro mezinárodní otázky s podporou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.