Česká školní inspekce podpořila program POKOS (Příprava občanů k obraně státu)

Ve středu 3. 2. 2016 navštívil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys projektový den v Základní škole Vojnovičova v Ústí nad Labem zaměřený na realizaci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS). Akci pořádalo Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Ústeckého kraje a 31. plukem radiační, chemické a biologické ochrany. Jde o součást vzdělávacích programů pro žáky základních škol, které Ministerstvo obrany ČR organizuje v rámci celé České republiky. Vzdělávací program Příprava občanů k obraně státu (POKOS) vychází z Koncepce přípravy občanů k obraně státu a od 1. září 2013 je součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Výuka zmíněné oblasti by měla u žáků vytvářet pozitivní hodnotový systém opřený o historickou zkušenost a ovlivňovat jejich postoje v oblastech obrany státu a ochrany fyzického i duševního zdraví, životů, životního prostředí a majetku při různých rizikových situacích a mimořádných událostech vojenského charakteru. Na této úrovni je příprava občanů k obraně státu zaměřena zejména na zdravotnickou přípravu, přípravu k civilní ochraně, přípravu k sebeobraně a vzájemné pomoci v krizových situacích vojenského i nevojenského charakteru. Žáci v rámci vzdělávání získají základní informace o současném bezpečnostním prostředí, o výhodách členství ČR v mezinárodních bezpečnostních a politicko-vojenských organizacích, o principech obrany státu a o úloze ozbrojených sil ČR při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru. Zároveň se seznámí s povinnostmi, které jim jakožto občanům ČR ve vztahu k obraně státu vyplývají z platných právních norem.

Příprava občanů k obraně státu je koncipována tak, aby rozvíjela občanské a právní vědomí žáků, posilovala jejich smysl pro osobní i občanskou odpovědnost a motivovala je k aktivní a kvalitní účasti na životě demokratické společnosti v souvislosti s plněním úkolů obrany státu.

Aktivity Ministerstva obrany ČR i Armády ČR v těchto oblastech považuje Česká školní inspekce za velmi cenné a přínosné.

Zprávu Ministerstva obrany ČR s dalšími fotografiemi a videem naleznete zde: http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/co-delat-pri-uniku-cpavku--pokos-s-chemiky-zavital-do-usteckeho-kraje-119058/
 
Zprávu webových stránek projektu POKOS naleznete zde: http://pokos.army.cz/aktuality/namestek-ustredniho-skolniho-inspektora-podporuje-aktivity-pokos

Podrobnosti k programu POKOS jsou k dispozici zde: http://pokos.army.cz/