Česká školní inspekce podpořila výuku etické výchovy


29.09.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Etická výchova uspořádalo ve čtvrtek 24. 9. u příležitosti pětiletého výročí od zavedení etické výchovy do systému českého školství setkání odborníků a zainteresovaných subjektů.

Na setkání vystoupila exministryně školství Miroslava Kopicová, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Fidrmuc nebo čestná členka správní rady o.p.s. Etická výchova Eliška Coolidge Hašková. Za Českou školní inspekci promluvil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, který výuku etické výchovy na školách podpořil s tím, že etická výchova je s ohledem na stav současného světa čím dál důležitější průřezovou oblastí a bude jenom dobře, budou-li školy témata etické výchovy do vzdělávání důsledně začleňovat.
 
V současnosti se etická výchova vyučuje na více než pěti stech základních škol a víceletých gymnázií jako volitelný předmět, případně jsou témata etické výchovy integrována do jiných předmětů nebo vzdělávacích oblastí. Žákům pomáhá získat sociální dovednosti a osvojit si morální principy. Výuka etické výchovy pomáhá zlepšovat celkovou atmosféru na školách, čímž dává základ pro celkové zlepšování klimatu v české společnosti.

Za výuku etické výchovy mohou školy získat ocenění Etická škola ve třech stupních – bronzovém, stříbrném a zlatém. Společnost Etická výchova jej pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělila už více než 60 základním školám a víceletým gymnáziím, na setkání dne 24. 9. obdrželo titul Etická škola dalších pět škol - ZŠ Školní, Praha 4, ZŠ Raškovice, ZŠ Navis, Dobřejovice, DINO  SCHOOLS OF PRAGUE a ZŠ Sloup v Čechách.

   

   
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce